KONGSBERG tilbakefører 2 milliarder kroner til aksjonærene og oppdaterer utbyttepolitikken

Styret i Kongsberg Gruppen ASA («KONGSBERG») har besluttet å utbetale et tilleggsutbytte på 10 kroner per aksje (totalt ca. 1,8 milliarder kroner) og å gjennomføre et tilbakekjøpsprogram for egne aksjer for inntil 200 millioner kroner. Styret bruker med dette fullmakten gitt av ordinær generalforsamling («OGF») 14. mai 2020.

Beslutningen er basert på en totalvurdering av konsernets finansielle stilling og fremtidsutsikter, og KONGSBERG vil med dette, basert på 2019-regnskapet, tilbakeføre inntil 2,45 milliarder kroner til aksjonærene, inkludert ordinært utbytte på 2,50 kroner per aksje (rundt 450 millioner kroner) utbetalt i mai 2020.

Aksjonærer registrert 2. november 2020 vil ha rett til å motta tilleggsutbyttet. Eks. utbyttedato vil være 3. november 2020 og eierregisterdato er 4. november 2020. Utbyttet vil utbetales rundt 12. november 2020 og vil skattemessig anses som tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital.

KONGSBERG vil be aksjonærene om godkjennelse til å slette tilbakekjøpte aksjer under tilbakekjøpsprogrammet.

Styret i Kongsberg Gruppen har også besluttet å oppdatere selskapets utbyttepolitikk.  Den oppdaterte politikken er:

«KONGSBERG har som ambisjon å utbetale et ordinært utbytte per aksje som er stabilt eller voksende fra et år til neste. Tilleggsutbytter og/eller tilbakekjøp av egne aksjer kan benyttes som supplement til ordinært utbytte. Alle utbetalinger til aksjonærene vil være gjenstand for selskapets vurdering av fremtidig kapitalbehov.»

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen har nær 11 000 medarbeidere i 40 land. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.