Kongsberg Maritime signerer avtale om å selge datterselskapet Hydroid – inngår allianse om fremtidens løsninger til den amerikanske marinen

Kongsberg Maritime AS har signert avtale om å selge undervannsteknologiselskapet Hydroid, Inc. i USA for USD 350 millioner til Huntington Ingalls Industries (HII), den største leverandøren av fartøy til den amerikanske marinen. Partene vil samtidig inngå en strategisk samarbeidsavtale om undervannsteknologi og maritime løsninger, som trer i kraft når transaksjonen er fullført.

Kongsberg Maritime kjøpte Hydroid for USD 80 millioner i 2007 og selger nå det amerikanske datterselskapet for USD 350 millioner på gjeld- og kontantfri basis, og justert for en omforent arbeidskapital.

- Kongsberg Maritime har drevet frem teknologiutvikling og skapt betydelige verdier gjennom tolv års eierskap i Hydroid. Dette kapitaliserer vi på nå. Vi er stolte av å ha posisjonert Hydroid som en ledende leverandør av små og mellomstore autonome undervannsfarkoster i markedet. Nå ser vi frem til å jobbe sammen med HII om nye, maritime løsninger og samtidig styrke satsningen på vårt verdensledende undervannsmiljø i Horten, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.  

Kongsberg Maritime leverer globalt ledende produkter innen blant annet sensor- og sonarteknologi og hydroakustikk fra Horten, Norge. Den strategiske alliansen som Kongsberg Maritime nå inngår med HII bygger på den komplementære erfaringen, kompetansen og teknologien i de to selskapene. Gjennom avtalen er ambisjonen å styrke begge parters mulighet for å få solgt sine produkter og løsninger i undervannssegmentet i USA og globalt.

- Kongsberg Maritime skal fortsette vår offensive teknologiutvikling, ikke minst i undervannsmiljøet vårt. Vi er fremst i verden på sivil maritim teknologi, mens HII er verdens største leverandør av marine fartøy. Dette samarbeidet åpner for et bredere spekter av våre maritime løsninger, både for marin og sivil bruk, i USA og i resten av verden, sier administrerende direktør Egil Haugsdal i Kongsberg Maritime.

Hydroid Inc. er et indirekte, heleid datterselskap av Kongsberg Maritime AS, og har sitt hovedkontor i Pocasset, Massachusetts i USA. Selskapet produserer og leverer autonome undervannsfarkoster til både det militære og kommersielle markedet, med den amerikanske marinen som den største kunden.

Hydroid hadde ved utgangen av 4. kvartal 2019 en ordrereserve på MNOK 813. Selskapet leverte i 2019 en omsetning på MOK 862 med en EBITDA på MNOK 133. Se tabellen under for nøkkeltall for perioden 2016-2019.

Resultatregnskapsposter (MNOK)*

2016

2017

2018

2019

Inntekter

      598

      542

      617

      862

Driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA)

        97

        76

        84

      133

Driftsresultat (EBIT)

        60

        38

        60

      120

*Nøkkeltallene er presentert slik de er rapportert i Kongsberg Gruppens konsernregnskap.

Transaksjonen er ventet fullført i løpet av 1. kvartal 2020, og er betinget av vanlige gjennomføringsforbehold som f.eks. godkjennelse fra relevante myndigheter.

Ved repatriering ventes netto proveny i Norge å bli om lag USD 248 millioner etter skatt. Endelig regnskapsmessig gevinst vil fremkomme når 1. kvartal 2020 fremlegges 10. mai 2020.

KONGSBERG vil redegjøre for hvordan provenyet vil bli disponert 12. februar 2020 i forbindelse med fremleggelse av selskapets resultat for fjerde kvartal 2019. 

For mer informasjon, kontakt:

Kongsberg Gruppens CEO, CFO og EVP Business Development er tilgjengelige for 10-minutters telefonmøter fra 09:00-12:00 (CET) i dag, torsdag 4. februar. Tid kan bookes på e-post til Jan Erik Hoff, Group Vice President Investor Relations, Kongsberg Gruppen ASA, , tel: +47 991 11 916.

Media bes henvende seg til Ronny Lie, kommunikasjonsdirektør, Kongsberg Gruppen ASA, , tel.: +47 916 10 798.

Om Huntington Ingalls Industries (HII)

  • USAs største leverandør av marinefartøy
  • En av de viktigste leverandørene til den amerikanske marinen
  • Hovedkontor i Newport News, Virginia
  • Sysselsetter mer enn 42.000 mennesker globalt

Om Hydroid

  • Indirekte heleid datterselskap av Kongsberg Maritime siden 2007
  • Ledende leverandør i USA innen avansert marin robotikk til det militære og sivile markedet
  • Leverandør av REMUS autonome undervannsfarkoster siden 2001

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen har nær 11 000 medarbeidere i 40 land. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

For mer informasjon om Hydroid, besøk: www.hydroid.com

For mer informasjon om HII, besøk: www.huntingtoningalls.com

For mer informasjon om KONGSBERG, besøk: www.kongsberg.com