KONGSBERG leverer et sterkt resultat og utbetaler tilleggsutbytte på NOK 10 per aksje

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) leverer et sterkt driftsresultat for tredjekvartal med en EBITDA-margin på 15,8% for konsernet. Resultatet skyldes god markedstilpasning samt lavere kostnader og effektiv prosjektgjennomføring.

Integrasjonen av oppkjøpte selskaper ligger foran plan og bidrar også positivt til den solide resultatutviklingen. Styret har besluttet å utbetale et tilleggsutbytte på NOK 10 per aksje, totalt MNOK 1800, og iverksetter et tilbakekjøpsprogram på inntil MNOK 200 av egne aksjer.

Nøkkeltall:

  • Driftsinntektene ble MNOK 5 802 mot MNOK 5 833 i tredje kvartal i 2019
  • EBITDA ble MNOK 919 mot MNOK 496 i tredje kvartal i 2019.
  • EBITDA-marginen ble 15,8 % mot 8,5 % i tredje kvartal i 2019.

«Vi er meget fornøyd med resultatene i dette kvartalet, hvor vi leverer en EBITDA-margin på 15,8 prosent. Reduserte kostnader, effektiv prosjektgjennomføring, skalerbarhet og iverksatte tiltak har gitt ønsket effekt og bidrar til høye marginer i kvartalet. Enkelte markeder har vært og er fortsatt krevende, spesielt innen det maritime, men vi har tilpasset driften på en tilfredsstillende måte. I tillegg har vi lykkes godt med integrasjonen av Commercial Marine (CM). Siden overtakelsen har vi levert positive og forbedrede resultater på den oppkjøpte virksomheten, som følge av kostnadssynergier og mersalg fra den utvidede porteføljen», sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.

Selskapet påvirkes av covid-19 og nedgangen i internasjonal handel, men dette utlignes delvis av reduserte kostnader og iverksatte tiltak.

Kongsberg Maritime øker lønnsomheten i et krevede marked 

  • KM leverer i kvartalet ordreinngang på MNOK 3 439 (MNOK 3 345), omsetning MNOK 3 695 (MNOK 4 041) og EBITDA MNOK 411 (MNOK 223). Tall i parentes er Q3 2019.

Forretningsområdet styrker ordreinngangen med tre prosent og lønnsomheten (EBITDA) øker betydelig, sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor, til tross for at utviklingen i det maritime markedet fortsatt er preget av betydelig usikkerhet. Integrasjons- og restruktureringskostnader er MNOK 11 mot MNOK 152 i samme kvartal 2019. Driftsinntektene ble redusert med 8,6 prosent, i forhold til tredje kvartal i fjor.   

Solid prosjektgjennomføring på forsvar

  • KDA leverer i kvartalet ordreinngang på MNOK 987 (MNOK 8 254), omsetning MNOK 1 933 (MNOK 1 578) og EBITDA MNOK 473 (MNOK 252). Tall i parentes er Q3 2019.

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) øker driftsinntektene med 22 prosent, sammenlignet med tredje kvartal i fjor.

I store programmer varierer omsetningen mellom kvartaler, mens lønnsomhetsmarginen endres i takt med risikoutvikling og oppnådde milepæler. KDA har oppnådd betydelig lavere kostnader i enkeltprosjekter som følge av effektiv prosjektgjennomføring. Dette bidrar positivt med MNOK 150 til resultatet i kvartalet. KDA har ikke signert noen enkeltkontrakter av betydelig størrelse i perioden, mens selskapets største kontrakt noensinne på NASAMS Qatar, til en verdi av MNOK 5 600, ble signert i Q3 2019. Store variasjoner i ordreinngang mellom kvartalene er normalt for forsvarsvirksomheten.

Befester digitale posisjoner

Kongsberg Digital (KDI) har ytterligere styrket sin ledende posisjon innen markedet for dynamiske digitale tvillinger. Forretningsområdet er i kvartalet valgt som partner for digitaliseringen av Shells globale portefølje av installasjoner, etter tidligere å ha vunnet kontrakt for leveranse av dynamisk digital tvilling, KogniTwin®, ved prosessanlegget Shell Nyhamna.

Forventer økt ordreinngang

«Vi ser fortsatt usikkerhet både i verden generelt og i våre markeder. KONGSBERG er imidlertid godt rustet til å takle den ekstraordinære situasjonen. Selv om den samlede ordreinngangen i kvartalet er lavere i forhold til foregående kvartaler, styrker vi resultatet. Selskapet fortsetter å utvikle nye og bærekraftige løsninger. Vi finner nye og innovative metoder å levere prosjekter og bistå våre kunder på, og vi tar ansvar i en verden som er både utfordrende, i endring og samtidig full av muligheter. De neste kvartalene forventer vi god ordreinngang, spesielt på forsvarssiden», sier Håøy.

For mer informasjon, kontakt:

Jan Erik Hoff, Group Vice President Investor Relations, Kongsberg Gruppen ASA, Tel: +47 991 11 916.

Ronny Lie, kommunikasjonsdirektør, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.: +47 916 10 798.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen har nær 11 000 medarbeidere i 40 land. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.