KONGSBERG – slik håndterer vi Coronavirus (Covid-19)-utbruddet

Hos KONGSBERG er sikkerheten og velferden til våre ansatte og våre kunder alltid vår største prioritet. Vi overvåker Coronavirus-situasjonen nøye og iverksetter flere proaktive tiltak for å holde lokalsamfunnene våre trygge og operative. Vi ønsker å dele noen eksempler på tiltak vi gjennomfører.

Sikrer våre ansatte

Vi er i kontinuerlig dialog med våre 11.000 ansatte og minner dem om viktigheten av å følge de ulike restriksjonene som gjelder og opprettholde god hygiene. Vi deler informasjon om viruset, statusoppdateringer om den nåværende situasjonen og gir individuell støtte når det er nødvendig.

Selskapets svar på situasjonen inkluderer å begrense reiser, oppmuntre til å holde eksterne møter, kansellere konferanser, begrense fysisk kontakt på arbeidsplassen, begrense tilgangen til kritiske områder, redusere bruken av møterom og sikre robuste rengjøringsrutiner på våre kontorer og fasiliteter. Videre har vi implementert spesifikke karantene-, kommunikasjons- og hjemmekontorprosedyrer.

På linje med offentlige helsemyndigheter

Vi har et dedikert krise- og beredskapsteam som håndterer utfordringer knyttet til pandemien og vi har en kontinuitetsplan som sikrer at virksomheten vår går som den skal. Vi følger nøye med på oppdateringene fra WHO (Verdens helseorganisasjon) og andre relevante kilder angående COVID-19, og vi følger kontinuerlig rådene og retningslinjene fra offentlige helsemyndigheter og offentlige etater lokalt.

Den 12. mars iverksatte den norske regjeringen og de nasjonale helsemyndighetene et utbredt nasjonalt program som omfattet karanteneregler og stenging av skoler og barnehager. KONGSBERG følger og proaktivt svarer på disse nye restriksjonene og anbefalingene.

Dessverre vet vi ikke hvor lenge denne situasjonen vil vare. KONGSBERG er imidlertid opptatt av å ivareta våre ansatte, kunder og fremtidig virksomhet, og arbeide for å opprettholde "business as vanlig" så mye som mulig i denne krevende perioden.