Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA avholdes torsdag 14. mai 2020 kl. 10.00 i Konferansesenteret, Kongsberg Teknologipark, Kirkegårdsveien 45, Kongsberg.

Grunnet Korona-pandemien anbefaler vi på det sterkeste at du deltar ved å avgi bunden fullmakt til styreleder og deltar via webcast - se ytterligere informasjon om dette i innkalling, påmelding og fullmaktsskjema.

Generalforsamlingen avholdes på norsk. Link til webcast publiseres på et senere tidspunkt på www.newsweb.no og www.kongsberg.com.

Denne innkallingen med dagsorden og vedlegg er publisert på www.newsweb.no og www.kongsberg.com. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.