Inngår samarbeid med miljøstiftelsen Zero

Kongsberg Gruppen går inn som hovedpartner i arbeidet med å fremme fornybare løsninger. 

I februar signerte Kongsberg Gruppen og Zero en treårig samarbeidsavtale. Hovedintensjonene for samarbeidet er å skape økt fart i skiftet til fornybare og utslippsfrie løsninger.

Sammen skal vi jobbe for at Norge skal være en viktig global testarena for utvikling og realisering av nye nullutslippsløsninger for alle typer skip, og spre disse løsningene internasjonalt.

Samarbeidet skal også jobbe for utbygging av infrastruktur for strøm og hydrogen for utslippsfri skipsfart. Gjennom samarbeidet ønsker selskapene videre å motivere skipseiere og vareeiere til å ta i bruk fornybare og utslippsfrie løsninger, fremme digitalisering og autonome løsninger innen skipsfart og skape gode rammebetingelser for utslippsfrie maritime løsninger gjennom aktivt informasjonsarbeid.

Norges ledende teknologimiljø

Kongsberg Gruppen mener teknologi er en viktig del av løsningen på dagens klima utfordringer. Vi har lang tradisjon med å jobbe frem høyteknologiske produkter og løsninger som hevder seg i toppen internasjonalt. Vår styrke er å sette sammen brede kompetansemiljø rundt produkter, teknologier eller markedsbehov.

Kongsberg Gruppen leverer i dag blant annet hybride energiløsninger som er med å redusere utslipp av klimagasser, og som gjør fartøy i stand til å operere mer effektivt på lavere drivstoffforbruk.

MS Roald Amundsen bygges med ny og miljøvennlig hybridteknologi fra Kongsberg Gruppen. Løsningene som velges vil redusere drivstofforbruket med rundt 20 prosent. 

Våre digitale løsninger som Vessel Insight og dynamisk digital tvilling bidrar til mer effektiv drift av fartøy og installasjoner innenfor olje og gass. Yara Birkeland kommer til å bli verdens første autonome nullutslippsfartøy som vil erstatte 40 000 lastebilturer i året når den settes i drift.  

Utgjøre en forskjell sammen

- Vi ser fram til et tett og godt samarbeid med miljøstiftelsen Zero i årene som kommer. Sammen kan vi gjøre en viktig forskjell i arbeidet frem mot et nullutslippssamfunn, sier Even Aas som er direktør for kommunikasjon, samfunnskontakt og bærekraft i Kongsberg Gruppen.

Et grønt skifte innen skipsfarten innebærer betydelige markedsmuligheter for Kongsberg Gruppen. Kongsberg Gruppen har den tekniske kompetansen som muliggjør fornybare og utslippsfrie løsninger i den maritime industrien. Zero har som formål å drive fram nullutslippsløsninger på bekostning av løsninger som gir utslipp.

- ZERO er svært glade for å ha fått Kongsberg Gruppen med som hovedpartner. Norge kan ta posisjon som leverandør og tidligmarked for utslippsfrie maritime løsninger verden er avhengig av, og vi ser frem til å samarbeide med en av Norges fremste teknologileverandører på dette feltet. Vi har tro på at vi sammen kan sette fart på overgangen til utslippsfrie og fornybare løsninger i maritim sektor, sier Marius Holm, daglig leder i ZERO.

Avtalen innebærer at Kongsberg Gruppen støtter miljøstiftelsen Zero i årene 2020, 2021 og 2022. Les mer om Zero sine samarbeidspartnere her: http://zero.no/vare-partnere/