Endringer i Kongsbergledelsen

Kongsberg Gruppen ASA gjør endringer i konsernledelsen. Endringene gjøres for å styrke satsningen innenfor romindustrien og for å forsterke det juridiske fagområdet.

 

Konserndirektør for forretningsutvikling, Harald Aarø, er utnevnt til ny direktør for space-divisjonen i Kongsberg Defence & Aerospace (KDA). Han vil tre ut av konsernledelsen og inn i ledergruppen til KDA. Aarø har vært konserndirektør for forretningsutvikling siden 2015.

Han kom da fra stillingen som markedsdirektør i KDA, og forut for dette har han blant annet omfattende ledererfaring fra maritim industri, McKinsey og den norske marinen.      

- Space er et strategisk satsningsområde for oss og vi deltar i hele verdikjeden fra oppskytning, satellitt-teknologi, bakkestasjoner og formidling av satellittdata. Nytte- og markedspotensialet av rommet blir stadig mer fremtredende i Norge og internasjonalt, og jeg er svært fornøyd med at Harald tar ansvar for å lede og industrielt utvikle space-divisjonen videre. Jeg vil også benytte anledningen til å takke Harald for godt samarbeid og hans evne til å identifisere og drive strategiske utviklingsprosjekter på tvers av konsernet, sier konsernsjef Geir Håøy.

Konsernsjef Geir Håøy.

Arbeidet med å rekruttere ny konserndirektør for forretningsutvikling er igangsatt.

I tillegg vil juridisk direktør Christian Karde fra 1. september tre inn i konsernledelsen. Christian har vært juridisk direktør i Kongsberg Gruppen siden 2003 og han har møtt fast i konsernets ledermøter i en årrekke.

Endringene vil tre i kraft fra 1. september 2020.