COVID-19-OPPDATERING

Det vises til covid-19-børsmeldingen fra KONGSBERG 27. mars 2020. Pandemien medfører vidtrekkende konsekvenser og KONGSBERG har fra begynnelsen av utbruddet implementert en rekke avhjelpende og forebyggende tiltak.

KONGSBERG har tre klare prioriteringer i denne ekstraordinære situasjonen. For det første skal vi fortsatt ivareta helse og sikkerhet for våre ansatte. For det andre skal vi opprettholde en så normal drift som mulig, levere ordrereserven og støtte kundene våre. For det tredje vil vi fortsette å gjøre nødvendige tiltak for å sikre operasjonell og finansielle styrke.

KONGSBERG tar videre grep for å støtte kritiske og sårbare deler av leverandørkjeden. Det er en bekymring at nedstenging av land og reisebegrensninger gradvis kan føre til flere forsinkelser i forsyningskjeden.

Totalt sett har KONGSBERG vært i stand til å holde kritiske deler av driften i gang, og vår internasjonale tilstedeværelse i 40 land, gjør at vi er tett på kundene til tross for den utfordrende situasjonen. Som et resultat av lavere aktivitet på grunn av covid-19 og usikkerheten i offshoremarkedet, er om lag 550 ansatte permittert.

Tidligere har vi uttalt at Kongsberg Maritime er påvirket i større grad enn forsvarsvirksomheten, dette på grunn av eksponering mot internasjonal handel samt lavere aktivitet i olje- og gassmarkedet. Denne situasjonsbeskrivelsen gjelder fortsatt. Kongsberg Defence & Aerospace har ikke opplevd store konsekvenser så langt, og operasjonene går tilnærmet som normalt.

Covid-19 har skapt alvorlig global uro og fått tragiske konsekvenser for liv og helse. KONGSBERG anerkjenner de akutte tiltakene myndighetene har iverksatt for å beskytte innbyggere, samfunn og virksomheter. KONGSBERG har fra starten av jobbet for å identifisere måter å opprettholde arbeidsplasser og aktivitet i industrien. Nå som denne ekstraordinære krisen fortsetter, bør myndigheter fremskynde nye tiltak for å sikre kompetanse og arbeidsplasser i industrien.

Neste oppdatering rundt situasjonen vil bli gitt 8. mai i forbindelse med fremleggelse av konsernets resultater for årets første kvartal. Resultatpresentasjonen vil bli gitt som webcast.

For mer informasjon, kontakt:

Jan Erik Hoff, Group Vice President Investor Relations, Kongsberg Gruppen ASA, jan.erik.hoff@kog.kongsberg.com, tel: +47 991 11 916.

Ronny Lie, kommunikasjonsdirektør, Kongsberg Gruppen ASA, , tel.: +47 916 10 798.