Årsregnskap for 2019 godkjent, foreslår ordinært utbytte på NOK 2,50/aksje, avventer tilleggsutbytte

Styret i Kongsberg Gruppen ASA godkjente årsregnskapet for 2019 i styremøte 19. mars 2020. Årsregnskapet ble godkjent uten endringer fra foreløpig årsregnskap som ble offentliggjort 12. februar 2020.

Styret har vedtatt å legge frem for generalforsamlingen forslag om et ordinært utbytte på MNOK 450, tilsvarende NOK 2,50/aksje.

Generalforsamling avholdes 14. mai 2020, og aksjen vil bli notert eksklusive utbytte 15. mai 2020.

KONGSBERG har en solid finansiell stilling, men på bakgrunn av den siste tidens betydelig økte usikkerhet i verdensøkonomien, og for å sikre handlingsrom i lys av utviklingen fremover, justeres forslaget vedrørende tilleggsutbytte:

  • Styret ber generalforsamlingen om en fullmakt til å utbetale et tilleggsutbytte på opp til MNOK 1.800, tilsvarende NOK 10/aksje. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling.

Styret vil også, som tidligere kommunisert, be om fullmakt for erverv av egne aksjer, for sletting, for inntil MNOK 500. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling.

«Kongsberg Gruppen har en solid finansiell stilling og er i utgangspunktet godt rustet til å takle den ekstraordinære situasjonen. De økonomiske konsekvensene av det vi nå opplever er svært usikre, og det er viktig for Kongsberg Gruppen å beholde finansiell styrke fremover. Styret har i denne situasjonen ikke funnet det riktig å foreslå utbetalingen av det tidligere kommuniserte tilleggsutbyttet nå, men ber om et mandat slik at vi kan vurdere den økonomiske utviklingen fremover, og vurdere et eventuelt tilleggsutbytte når situasjonen er mer normalisert,» sier styreleder i Kongsberg Gruppen, Eivind Reiten.

Det er i tillegg besluttet at det ikke vil bli gitt noe lønnstillegg til konsernledelsen og medlemmer av ledelsen i konsernets tre forretningsområder i 2020. Det er også enighet om at lederbonuser knyttet til resultatavhengig del av lønn ikke utbetales for medlemmene av disse ledergruppene nå.

Fullstendig årsrapport for 2019 vil bli publisert på selskapets nettsider og meddelt Oslo Børs i april 2020.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Ronny Lie, Kommunikasjonsdirektør, Kongsberg Gruppen ASA,
Tel.: 916 10 798.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har nær 11 000 medarbeidere i 40 land. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.