Anbefalt utbytte til aksjonærene etter vurdering av finansiell stilling

Styret i KONGSBERG vil foreslå et ordinært utbytte på 2,50 kroner per aksje for regnskapsåret 2019, tilsvarende 450 millioner kroner.

I tillegg vil styret, basert på en totalvurdering av konsernets finansielle stilling, foreslå et ekstraordinært utbytte på NOK 10,00 kroner per aksje, tilsvarende 1.800 millioner kroner. I tillegg foreslås et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer for opp til NOK 500 millioner kroner.

Forslagene vil fremmes for godkjenning av ordinær generalforsamling i KONGSBERG 14. mai 2020. Det ekstraordinære utbyttet er betinget vellykket gjennomføring av salget av Hydriod, Inc. Detaljer om denne transaksjonen ble meldt 4. februar 2020.

Aksjetilbakekjøpsprogrammet vil starte etter godkjenning fra ordinær generalforsamling. KONGSBERG vil deretter be aksjonærene om godkjennelse for å slette tilbakekjøpte aksjer under dette programmet.

Samlet vil dette tilbakeføre inntil 2,75 milliarder kroner til aksjonærene, tilsvarende 10,1 prosent av selskapets børsverdi pr. 11. februar 2020 (sluttkurs 150,60 kroner per aksje).