Skip to main content

Simrad ES70-7C

Simrad ES70-7C er en 70 kHz ‘split beam’ ekkoloddsvinger

Simrad ES70-7C

Simrad ES70-7C er en ‘split beam’ komposittsvinger med stor strålebredde. Den gir deg spesielt bra dybdeoppløsning, hvilket er fordelaktig for detektering av enkeltfisk, samt for målstyrkemålinger. Svingeren har fire kvadranter.

Nøkkelspesifikasjoner

 • Frekvens: 70 kHz
 • Sirkulær strålebredde: 7°
 • Maksimal tilført pulseffekt: 1000 W
 • Maksimal kontinuerlig tilført effekt: 10 W
 • Maksimal installasjonsdybde: 20 m
 • Kabellengde: 20
 • Vekt uten kabel: 6.4 kg
 • Fysiske mål:
  • Diameter: 280 mm
  • Høyde (hus): 85.2 mm

Disse spesifikasjonene gjelder når de fire kvadrantene er koplet i parallell.

Merk at disse tekniske spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.

Typiske bruksområder

 • Vitenskapelige ekkolodd

Tjenester og support