Skip to main content

Simrad 38/200 Combi D

Simrad 38/200 Combi D er en 38 og 200 kHz tofrekvent enkeltstråle svinger

BM2747A_38_200_Combi_C_250x123 (1).png

Simrad 38/200 Combi D svingeren kombinerer to svingere og en temperatursensor i ett enkelt hus. Huset er er strømlinjeformet for å muliggjøre montering under skroget på små båter.

 • Fiskeleting
 • Navigasjon
 • Havbunnskartlegging

(Merk at disse spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.)

 • Frekvens: 38 og 200 kHz
 • Strålebredde:
  • 38 kHz langsgående: 13°
  • 38 kHz tverrgående: 21°
  • 200 kHz langsgående: 7°
  • 200 kHz tverrgående: 7°
 • Maksimal tilført pulseffekt: 1000 W
 • Maksimal kontinuerlig tilført effekt: 10 W
 • Maksimal installasjonsdybde: 20 m
 • Kabellengde: 15 m
 • Vekt med kabel: 8 kg
 • Fysiske mål:
  • Lengde: 403 mm
  • Bredde: 92 mm
 • KSV-203004

Tjenester og support