Som i fjor ble Kongsberg Defence & Aerospace sin årlige leverandørkonferanse lagt til Kongsberg Agenda. Over to dager var omtrent 100 representanter fra 50 leverandører samlet på Magazinet.

- Kongsberg Defence & Aerospace er et industrilokomotiv i Norge og vi har et ansvar for å dele kunnskap og kompetanse med våre leverandører. Sterke relasjoner, felles mål, gjensidig tillit og samarbeid er nøkkelbegreper i vårt arbeid med leverandørene. Ved å samle noen av våre viktigste norske leverandører setter vi fokus på nettopp våre små- og mellomstore industribedrifter, og gir de nyttig input ift planene de har fremover og til inspirasjon i hverdagen, forklarer Audun Abrahamsen, Innkjøpsdirektør i Kongsberg Defence & Aerospace.

Som en oppvarming til årets konferanse ble leverandørene torsdag 22. juni invitert til å delta på Kongsberg Agendas teknologi- og bærekraftseminar, hvor de fikk høre om temaer som EDT (Emerging and Disrupting Technologies), AI (Artificial Intelligence), Industri 5.0 og grønn energi. Kongsberg Defence & Aerospace sine teknologer var også invitert til å delta på seminaret, sammen med representanter fra øvrig industri i Kongsberg (bl.a. TechnipFMC, Kongsberg Maritime og GKN Aerospace), inkl. deres leverandører. Flere av leverandørene utnyttet derfor muligheten til å ha en utstilling både torsdag og fredag for å presentere seg.


Fra venstre: Terje Løver Andersen, Martin Aasgaard, Lars Skjelbred-Eriksen og Audun Abrahamsen. 

Torsdag kveld ble det avholdt en hyggelig middag med utdeling av Kongsberg Defence & Aerospace sin leverandørpris «Bergmannen». Denne er et symbol på KONGSBERG sine verdier, og prisen blir gitt til en leverandør som har vist atferd i tråd med disse. Årets mottaker var Hatteland Technologies, som fremstår som en «YES WE CAN-leverandør» som har vist proaktivitet utover hva man kan forvente!

På fredagen ble selve leverandørkonferansen avholdt. Der fikk leverandørene oppdatert status og situasjonsbilde fra administrerende direktør Eirik Lie. I tillegg fikk de presentasjoner fra Kongsberg Defence & Aerospace sine divisjoner, samt innlegg fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

- Disse to dagene har vært en god arena for samhandling med våre leverandører. Hvis Kongsberg Defence & Aerospace skal nå vekstambisjonene i årene fremover, så er vi helt avhengig av å ha med våre leverandører. Det ble tydelig kommunisert at også de må forberede seg på å håndtere vekst. Leverandørene er en viktig del av vår suksess og når vi bidrar til å gjøre dem gode, blir vi gode selv, avslutter Abrahamsen.