Joakim Solum er en av stadig flere som har benyttet seg av den unike støtteordningen for etter- og videreutdanning som Forbundet for Ledelse & teknikk (FLT) tilbyr sine medlemmer. Fullfinansiert kompetanseheving tilrettelagt for både arbeidstakere og arbeidsgivere bør utvilsomt være attraktivt for begge parter.

Fra venstre: Bjørn Arve Skjulestad, Joakim Solum og Henning Skau.

LO-forbundet med over 22 000 medlemmer på landsbasis organiserer primært tekniske funksjonærer og arbeidsledere. I Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG) organiseres ca 180 ansatte gjennom forbundet, som jobber for å sikre medlemmene de beste lønns- og arbeidsvilkår, de beste tilbudene om etter- og videreutdanning og som gir støtte og juridisk bistand dersom uhellet skulle være ute.

Joakim Solum jobber som Kvalitet- og Sikkerhetsleder i divisjonen Space & Surveillance, og skryter av utdanningsmulighetene som FLT-medlemskapet har gitt han. Parallelt med fulltidsjobb har han over de siste 7 årene tatt 12 ulike kurs som samlet har gitt han en Bachelor i teknisk ledelse, og det uten å betale annet enn medlemskontingenten til forbundet.

Den attraktive etter- og videreutdanningsordningen som FLT tilbyr medlemmene sine er en av landets beste, og tiltrekker seg et økende antall søkere. Forbundet eier selv utdanningsselskapet Addisco, og sikrer finansiering av utdanningen gjennom tariffavtalen. Som medlem med tariffavtale i privat sektor, kan du derfor ta alt fra kortere kurs til Mastergrad med FLTs utdanningsstipend, få stipend fra LOs utdanningsfond og få gratis opplæring og utdanning som del av FLTs deltakelse i tre ulike bransjeprogram.

– Like viktig som selve utdanningen og kompetansen man tilegner seg, så er det faglige nettverket man får med de andre som studerer, forteller Solum.

Det hele startet med et ønske om mer faglig påfyll da han etter noen år i produksjon med fagbrev som automatiker fikk jobb som kvalitetsingeniør. Kurset «Total kvalitetsledelse» er et av mange halvårige kurs man kan velge mellom - noen kun nettbasert, andre en kombinasjon av nett og fysiske samlinger. Totalopplevelsen ga mersmak, og da han gikk over i stillingen som kvalitetsleder bestemte han seg for å investere det som trengtes for å skaffe seg formell kompetanse som teknisk leder.

Henning Skau er første nestleder i FLT sentralt, og forteller at det er unikt for alle fagforeninger i Norge at FLT eier sitt eget utdanningsselskap, som også er tariffestet. Dette sikrer både den ansatte og bedriften den kompetansen og kunnskapen de trenger. Addisco tilbyr studier innenfor flere ulike høyskoler og universiteter, både i Norge og i utlandet. Her kan du ta alt fra kurs med studiepoeng til hele gradsutdanninger på masternivå, og alt er fullfinansiert gjennom stipendordninger, med skreddersydde utdanningsløp. Det betyr at de ikke nødvendigvis finnes i dag, men blir opprettet på bestilling fra Addisco og i samråd med industrien.
– FLT-avdelingen i Kongsberg er den 4. største i landet, og det er et stort teknisk miljø på tvers av bedriftene i byen. Vi jobber også mye fagligpolitisk med utdanningssystemet for å tilpasse tilbudet i forhold til behovet hos bedriftene, både mot universiteter, høyskoler og fagskoler, forteller Skau.

– Det aller viktigste er at ingen står uorganisert – det er best både for den enkelte og for bedriften.

Det sier Bjørn Arve Skjulestad som er bedriftens nestleder i FLT. For selv om det ikke er noen hemmelighet at foreningen ønsker seg flere medlemmer, så trekker han frem flere eksempler på hvordan bedriftens fagforeninger står samlet for å ha tyngden til å påvirke beslutninger når det er nødvendig. ESA-støtten til romforskning er ett av dem, hvor det foreslåtte budsjettkuttet ble omgjort som følge av påtrykk fra foreningene.

– Vi jobber alle mot samme mål – å gjøre bedriften sterkere, så jeg oppfordrer deg til å melde deg inn i en forening i dag, og aller helst i FLT, avslutter Skjulestad med et smil.