Møt vår elektronikkingeniør Steinar

Fra kretskort til månelanding

Som Senior Prosjektingeniør i Kongsberg Defence & Aerospace har Steinar de siste 11 årene jobbet med utvikling av elektronikk til avanserte produkter med viktige formål. Han beskriver seg selv som en «teknologinerd» som liker å forstå fysikken og teorien bak teknologien, og mener at Norge må være i front innen forsvarsteknologi for å opprettholde en sterk forsvarsstruktur.  

57-åringen har kontorplassen sin på Kjeller hvor han jobber med utvikling av elektrooptikk til romfartsprodukter og styringssystemer til missiler, for å nevne noe. Kompleksiteten er en drivkraft, og ikke minst det å vite at produktene han jobber med skal tjene viktige formål, operere under krevende forhold og være levedyktige mange år fremover.

Steinar er utdannet fysiker og har bakgrunn innen elektronikk og teknologiledelse. Han har med seg evnen til å sette seg inn i de underliggende prinsippene bak den avanserte teknologien de jobber med. Han har et blikk for detaljer og en grundig tilnærming, og drives av en nysgjerrighet for teknologiens potensiale. 

- Det er en helt unik erfaring å jobbe med så avansert teknologi, og oppleve hvordan våre løsninger bidrar til banebrytende prosjekter innen romfart og forsvar.

Jeg er nok sterkt drevet av mine faglige interesser, sier Steinar, og forteller samtidig hvor viktig det er at man samarbeider og deler kunnskap og erfaring med andre kollegaer. 

Med lang erfaring innen elektronikkutvikling blant annet fra Teknologisk Institutt, var likevel overgangen til Kongsberg Defence & Aerospace forholdsvis stor; 

Teknologisk er det mange likhetstrekk, men den totale kompleksiteten, og de ekstreme miljøkravene overgår det jeg har jobbet med tidligere. Her har jeg virkelig fått føle på hva det vil si å være en del av noe større, sier han.

Og prosjektet han jobber med nå kan trygt sies å være «noe større». I samarbeid med SINTEF, har han en nøkkelrolle i utviklingen av «Flash-LIDAR» som er et avstandsmålerkamera som blant annet kan brukes ved månelandinger. Målet er å forbedre teknologien slik at den kan bidra til sikrere landinger på månen ved å oppdage store steiner og andre hindringer i landingsområdet fra flere hundre meters høyde.

- Å vite at arbeidet vi gjør kan bidra til å gjøre månelandinger sikrere gir en følelse av stolthet og å bidra til et viktige formål, forteller Steinar.

Som en del av det tverrfaglige elektronikkmiljøet eWorks er Steinar en del av et solid fagmiljø med totalt 90 elektronikk- og FPGA-utviklere, fordelt på flere lokasjoner. Steinar forteller hvordan de ulike gruppene samarbeider for å skape synergier og dele på ressurser og kunnskap. 

Det er avgjørende for oss å jobbe tett sammen med våre kollegaer på egen og andre lokasjoner. Ikke bare innenfor eWorks, men vel så viktig er samarbeidet med andre innen Kongsberg systemet. Dette samarbeidet og kunnskapsdelingen er essensielt for at vi skal kunne levere de beste løsningene til våre kunder og bidra til industrien, forklarer han.

Kongsberg Defence & Aerospace og eWorks er utvilsomt et attraktivt sted for de som ønsker å jobbe på store, teknologikrevende prosjekter i et godt arbeidsmiljø og med et sterkt nettverk av dyktige kolleger. – Det å ha et solid nettverk av eksperter rundt seg er gull verdt, spesielt når man jobber med så komplekse og spesialiserte oppgaver som vi gjør her, sier han.

- For meg har det alltid vært viktig å være en del av et sterkt fagmiljø, og å jobbe på prosjekter som virkelig utfordrer meg. Jeg tror det er det som holder oss skjerpet og motivert, uansett hvor langt vi har kommet i karrieren.

Ifølge Steinar er de fleste elektronikkingeniører detaljfokusert, nysgjerrige og grundige, og de deler en dyp respekt for teknologien de jobber med. - Vi er kanskje ikke ‘fritt tenkende’ som kunstnere, men kreativiteten og evnen til å finne løsninger på komplekse problemer er absolutt til stede, sier han med et smil.

Når det gjelder kjønn og aldersfordeling i bransjen, anerkjenner Steinar at det er en skjevfordeling, men ser også positive tegn til endring. - Det er klart at vi trenger å jobbe for større balanse, spesielt innen ren elektronikkdesign. Samtidig er det oppmuntrende å se flere kvinner i lederroller og i software-utviklingsteamene, bemerker han.

Steinar er overbevist om nødvendigheten av et sterkt forsvar og mener at Norge må være i stand til å utvikle toppmoderne forsvarsteknologi for å opprettholde sikkerheten.  

- Norge må være i front innen forsvarsteknologi for å opprettholde en sterk forsvarsstruktur, avslutter han. 

Fakta om eWorks:

eWorks er elektronikk- og FPGA-fagmiljøet i Kongsberg Defence & Aerospace (eWorks@KDA).

Avdeling eWorks designer og utvikler størsteparten av elektronikken til alle KDAs produktgrupper, på tvers av divisjoner og avdelinger.

Hovedområdene for avdeling eWorks er arkitektur, design og utlegg/PCB av kretskort, FPGA utvikling, utvikling av automatiserte testsystemer for elektronikk og Komponenttjenester.

Per i dag består eWorks av cirka 90 ansatte fordelt på lokasjoner i Kongsberg, Asker, Kjeller og Moss, og nå søker vi elektronikk- og FPGA-ressurser til alle lokasjonene. 

Categories