Møt vår kodeknekker Morten

Gikk fra gaming til utvikling av missilsoftware

- Forsvar er viktig og nødvendig – det har alltid vært min oppfatning.

Morten jobber som softwarearkitekt på missilsystemer hos Kongsberg Defence & Aerospace (Kongsberg Gruppen). Løsningene han er med på å utvikle, skal forsvare verdier som er viktige for Norge og våre allierte. Presisjonsnivået på systemene er skyhøyt. Dette bidrar til å sikre at uskyldige ikke rammes hvis missilene må tas i bruk.

Akkurat nå er det Joint Strike Missile (JSM) - missilet som sitter i Norges nye kampfly F-35, som er oppdraget. Et missil med en teknologi så avansert at det gjenkjenner målet, klarer å unngå å treffe materiell eller infrastruktur den ikke er tiltenkt, og som vil destruere seg selv dersom den ikke finner målet.

Interessen for Kongsberg Gruppen startet allerede under studietiden i Narvik, hvor han tok en bachelorgrad i satellitteknologi. Og det var nettopp kompleksiteten i produktene som fanget oppmerksomheten, da han søkte om å få skrive oppgaven sin for Missildivisjonen.

På lik linje som for flere av hans kollegaer, startet interessen for software og «kodeknekking» med gaming - en viktig del av ungdoms- og studietiden. Selv om han valgte en elektronikkutdanning, deltok han samtidig i et studentprosjekt hvor han var med på å utvikle software til en kubesatellitt. Det var denne kombinasjonen ble inngangsporten til jobben han har i dag.

- Det er både givende og interessant å få muligheten til å jobbe med så komplekse og spennende produkter og samtidig kunne jobbe i tverrsnittet mellom software og hardware.

Tvilling-pappaen har nok å henge fingrene i, men har allikevel hatt en imponerende faglig utvikling og karrierevei i bedriften, siden han startet som softwareutvikler i 2011. Underveis har han bl.a. videreutdannet seg innen Systems Engineering -et studieløp han tok på deltid, ved siden av fulltidsjobb.

DM Morten Svandal Credit- N.Frilseth-KONGSBERG-6.jpg

- Helt siden jeg startet her har jeg kjent på stor tillit og det å få mer ansvar og nye utfordringer – både faglig, og personlig, forteller Morten. Det gir meg motivasjon å vite at jeg har muligheten til å påvirke, at det jeg bidrar med er viktig og at jobben jeg gjør verdsettes, sier han.

Etter noen år som softwareutvikler for hardware og sensorikk, ble Morten selv leder for teamet som skulle utvikle software til et av produktene. Han har også ledet et team som tester og integrerer softwaren med hardwaren, og har dermed også vært mottaker av det samme produktet han selv hadde vært med å utvikle.

I rollen som softwarearkitekt har det vært nyttig og viktig å ta del i ulike ledd av prosessen og jobbe inn mot forskjellige fagområder, for å bedre forstå hvordan alt henger sammen.
I dag jobber han nettopp med å forstå helhetsbildet, og få kravene til softwaren til rett nivå for å sikre optimal ytelse og at alt henger sammen og skalerer godt.

- Det jeg liker best med å jobbe som softwarearkitekt er at man må se på systemet som helhet, og det å få lov å jobbe i mange tverrsnitt – samarbeidet med systemgruppa som har det overordnede designet, og med test og integrasjon. Det er utrolig givende å se hvordan det man jobber med bidrar inn i produktets helhet.

Arbeidsdagene er varierte, og Morten sitter lite ved pulten på kontoret. Mye av dagen går med til møter og diskusjoner med ulike fagmiljøer, hvor han bidrar med teknisk støtte og kompetanse ift kravspesifikasjoner og sørger for at alle har forstått hva de skal utvikle og hvilke rammer de skal utvikle det innenfor.

- Jeg syns det er veldig givende å jobbe i team. Selv om vi alle har ansvaret for ulike oppgaver, så er vi avhengig av å samarbeide på tvers for å finne de beste løsningene. Dessuten er kompleksiteten i det vi jobber med så stor, så vi er helt avhengig av å kunne spille på hverandres kompetanse.

Og denne tryggheten og kunnskapen var ikke minst viktig når Morten kom inn som fersk arbeidstaker i overgangen fra studenttilværelsen. Han beskriver en varm velkomst med god veiledning fra fadder og øvrige kollegaer.

- Det faglige miljøet her er skyhøyt, men heldigvis har vi lav terskel for å spørre om hjelp eller finne på noe gøy sammen – enten det er på eller utenfor jobb, avslutter han.DM Morten Svandal Credit- N.Frilseth-KONGSBERG.jpg

Categories