Simrad SH90 Vitenskapelig tilkopling

I løpet av de siste årene har vi sett en stadig økende interesse for sonarer til bruk i vitenskapelig forskning. Dette har ført til at Simrad har innført sin "vitenskapelige tilkopling" (scientific interface) hvor du kan hente vitenskapelig informasjon ut fra en stabil og nøyaktig sensor.

Innen fiskeri forskning kan du bruke sonar for å hente frem informasjon om spredningen av fisk, størrelsen på fiskestimer og hvordan de er formet. På bakgrunnen av dette er det Simrad har utviklet sin vitenskapelige utgang som kan levers til samtlige sonarer.

Når du bruker en Simrad sonar vil kombinasjonen av horisontale og vertikale stråler gi deg mulighet til å samtidig studere en fiskestim både ovenfra og fra siden. Det er ikke nødvendig å passere over stimen for å se den vertikale distribusjonen av fisk på ekkoloddet. Hvis du også har installert stabilisering av strålene vil både de horisontale og vertikale strålene automatisk justeres for å kompensere for fartøyets bevegelser. Dette gir deg mulighet til å la strålene detektere stimen uansett hvordan fartøyet beveger seg, og på den måte "låse" deg til målet selv i høy sjø.

Med en slik stabil og nøyaktig sonar vil informasjonen hentet ut fra den vitenskapelige tilkoplingen gi deg både nyttig og viktig informasjon. Typisk vil informasjonen gi deg data relatert til sonarens stråleforming, innstillinger og prosesserte data.

Informasjon som sendes ut fra sonaren

Sonarens stråleformerdata for hver stråle:

 • Peiling
 • Avstand til målet
 • Målets amplitude (Sample amplitude)

Sonarens innstillinger brukt for å dokumentere hvordan den var satt opp under målingene (operative innstillinger):

 • Avstand
 • Peiling
 • Tiltvinkel
 • Forsterkning
 • Modus
 • Sendermodus
 • Pulsform
 • TX effekt
 • Pingsektor
 • TVG
 • AGC
 • RCG
 • Ping Ping Filter

I tillegg til stråledata og operative innstillinger er følgende informasjon tilgjengelig:

 • Målets dybde
 • Målets posisjon
 • Målets hastighet
 • Målområde
 • Estimert størrelse (biomasse) (i tonn)
 • Innstillinger for snurping

Sonaren kan motta data fra en rekke sensorer. Disse dataene kan også sendes ut på den vitenskapelige tilkoplingen. Typiske eksempler er:

 • Fartøyets posisjon
 • Trålens posisjon (informasjon fra Simrad ITI)
 • Trålens dybde
 • Snurpenotas dybde (informasjon fra Simrad PI)

Siden sonarene benytter seg at Windows operativsystem er det enkelt å kople seg til med eksernt utstyr:

 • Data utgang til Ethernet