Simrad SH90 Installasjonstegninger

Dimensjons- og produksjonstegninger er tilgjengelige i PDF og DWG formatene. Disse tegningene kan lastes ned.