Simrad PI50 Systembeskrivelse

For å oppnå kosteffektivt fiske er det viktig å ha kjennskap til hvordan redskapen din oppfører seg i sjøen. Simrad PI50 gir deg alle nødvendige detaljer.

Fangstkontrollsystemet Simrad PI50 er utviklet for profesjonelt fiskeri, og den nyeste teknologien er tatt i bruk.

Simrad PI50 gir deg viktig informasjon om redskapen. Dette kan for eksempel være tråldørenes avstand og stabilitet, hvor mye fisk som har kommet inn i trålen, hvordan din bunntrål eller pelagiske trål oppfører seg, eller tilstanden på nota.

Systemet tillater deg således å ha full kontroll over redskapen og hvordan den oppfører seg i sjøen.

PI50 er utviklet for på være like anvendelig for alle typer fiske. Bunntrålere, pelagiske trålere, not og snurrevad - alle slags fartøyer kan dra nytte av funksjonaliteten i PI50.

Et stort utvalg av trådløse sensorer er tilgjengelig for Simrad PI50. Plassert på trål og not vil disse gi verdifull og nøyaktig informasjon om redskapen.

bm012111-001_0500_pi50_screen_capture.jpg