Simrad PI50 Fangstkontrollsystem

Simrad PI50 er et avansert sanntids fangstkontrollsystem for trål og not.
 • Ny brukerinterface
 • Menysystem på flere språk
 • Ny PI50 Mottakerenhet
 • Innovativ teknologi
 • Programvare kan gjøre på vanlig PC
 • Virker med standard fargeskjermer
 • Tilrettelagt for bredt skjermbilde (16:9)

For å oppnå kosteffektivt fiske er det viktig å ha kjennskap til hvordan redskapen din oppfører seg i sjøen.

Simrad PI50 fangstkontroll system forsyner deg med viktig informasjon om redskapen. Dette kan for eksempel være tråldørenes avstand og stabilitet, hvor mye fisk som har kommet inn i trålen, hvordan din bunntrål eller pelagiske trål oppfører seg, eller tilstanden på nota.

Et stort utvalg av trådløse sensorer er tilgjengelig for Simrad PI50. Plassert på trål og not vil disse gi verdifull og nøyaktig informasjon om redskapen.

Dette skjermbildet (hentet fra en simulator) viser hvordan Simrad PI50 er konfigurert med et sett med sensorer; Dybde, Avstand, Høyde, Temperatur og Geometri. Store og tydelige tall gir deg øyeblikkelig tilbakemelding fra redskapen. En tilleggsfunksjon lar deg åpne grafer. Disse viser deg hvordan informasjonen fra de valgte sensorene har endret seg over tid.

PI50

Tjenester og support

 • 24/7 Technical support

  Our 24/7 technical support team is there to help at any time, day or night, wherever your vessel is.

 • Conversions, retrofit and refit

  We understand the importance of having the right parts, available in the right place, at the right time.

 • Training

  Ensure that your crew is properly and thoroughly trained. This will reduce operational risk, downtime and maximise return on asset investment.