Simrad ITI Posisjonering av trålen

En av de største fordelene med Simrad ITI systemet er muligheten til å måle avstand og peiling til hver enkelt sensor.

Når du kjenner posisjonen til trålen kan du på denne måten unngå vrak, skrot, eller andre hindringer på bunnen, og konsentrere deg om målrettet fiske basert på registreringer fra ekkolodd eller sonar.

bm012007-013_0500_iti_system_illustration.jpg

Ved å bruke Simrad ITI systemet til å observere og posisjonere trålen kan du styre unna vrak, skrot, eller andre hindringer på bunnen.

bm012009-002_0500_iti_screen_capture.jpg

Den taktiske ITI presentasjonen viser all nødvendig informasjon om trålens posisjon releativt til fartøyet.