Simrad FS70 Praktisk bruk

Med Simrad FS70 systemet følger den solide FS70 Trålenheten, som plasseres bak overtelna. Trålenheten inneholder sonarhodet, et 200 kHz ekkolodd, og alle de kommunikasjonskretsene som er nødvendige for å hente inn informasjon fra de trådløse sensorene.

Du kan gjerne plassere enda flere sensorer på trålen slik at de totalt dekker dine behov. Sensorene kan da enten sende sin informasjon til FS70 Trålenheten, eller til et PI system ombord i fartøyet.

Eksempel på bruk

cd70304a_fs70_application_w440.png

(A) = Trålenhet

(B) = Området som dekkes av trålsonaren

(C) = Området som dekkes av ekkoloddet

(D) = Maksimalt fire PI Fangst sensorer kan koples til

(E) = PI Temperatursensor

(F) = PI Bunnkontakt sensor

(G) = PI Avstand sensor