Simrad ES70 Sender- og mottakerenhet

Simrads General Purpose Transceiver (GPT)er en generisk sender- og mottakerenhet som er utviklet for bruk med ekkolodd til fiskeri og fiskeri forskning.

Det er for øyeblikket I bruk på følgende ekkoloddsystemer:

  • Simrad ES60
  • Simrad ES70
  • Simrad EK60
  • Simrad EY60

Denne enheten inneholder de elektroniske kretsene for sending og mottaking. Den tillater en rekke forskjellige konfigurasjoner for å tilfredsstille dine operative krav. Den modulære oppbygningen gjør også at den kan utstyres for bruk med enkelt, dobbelt eller ‘split-beam’ svingere og en rekke forskjellige frekvenser.

Simrads General Purpose Transceiver (GPT) kommuniserer med prosessorenheten (datamaskinen) ved hjelp av en Ethernet kabel. Det betyr at sender- og mottakerenheten gjerne kan plasseres langt unna prosessorenheten.

bm010012a_0400_es60_gpt.png

Fysiske dimenasjoner

  • Bredde: 284 mm
  • Høyde: 112 mm
  • Dybde: 246 mm

Konfigurering

I utgangspunktet inneholder Simrads General Purpose Transceiver (GPT) en strømforsyning og et kommunikasjonskort. I tillegg til dette kan enheten utstyres med opptil fire sender- og mottakerkort av forskjellige typer og forskjellige frekvenser. Ved å bruke ulike kombinasjoner av disse kortene kan enheten konfigureres for å passe nøyaktig til ditt bruk.

Flere GPT-enheter i bruk

På store ekkoloddsystemer er det vanlig at det brukes flere enn en GPT-enhet. På slike systemer blir alle sender- og mottakerenhetene koplet til den samme prosessorenheten ved hjelp av en standard Ethernet ‘switch’.