Simrad ES70 Seks frekvenser samtidig!

Simrad ES70 kan sende på opp til seks frekvenser på en gang, og på alle frekvensene er den like nøyaktig og effektiv.

Den laveste frekvensen på 18 kHz kan detektere enkeltfisk ned til 1800 meter, mens den høye frekvensen 200 kHz kan oppdage mål kun noen centimeter under svingeren.

Ekkoloddet gir deg en mengde informasjon slik at du er sikret rask, effektiv og stor fangst.

De teoretisk maksimale deteksjonsdybdene vises her for et utvalgt vanlige svingere.

Single beam ("enkeltstråle") svingere

Svinger type Frekvens
(kHz)
Utgangs-
effekt (W)
Rekkevidde
fisk (m)
Rekkevidde
bunn (m)
Simrad 12-16 12


2000 850 10000
Simrad 27-26 27 3000 1100 4400
Simrad 38/200D 38 1000 500 2100
Simrad 38-9 38 1500 800 2600
Simrad 38-7 38 2000 950 2800
Simrad 50/200D 50 1000 500 1500
Simrad 50-7 50 2000 700 1900
Simrad 120-25 120 1000 390 800
Simrad 50/200D 200 1000 280 550

Split-beam ("splittet stråle") svingere

Svinger type Frekvens
(kHz)
Utgangs-
effekt (W)
Rekkevidde
fisk (m)
Rekkevidde
bunn (m)
Simrad ES18–11 18


2000 1100 7000
Simrad 38B 38 2000 950 2800
Simrad ES70–11 70 800 450 1100
Simrad ES120–7C 120 1000 440 850
Simrad ES200–7C 200 1000 270 550

Typiske rekkevidder for forskjellige svingere er vist i tabellene.

Utregningene for disse rekkeviddene forutsetter normal saltholdighet (3.5 ppt) og temperatur (+10°C), normale bunnforhold ("surface backscattering strength" = -20 dB) og et støybilde typisk for et normalt fartøy i bevegelse.

Eksempler

Ved å bruke Simrad ES38B "split-beam" svinger(38 kHz, 7x7°, 2000 W) kan du detektere en 60 centimeters torsk ned til 950 meter, og du kan detektere bunn helt ned til 2800 meter.

Med Simrad ES200–7C "split-beam transducer" (200 kHz, 7x7°, 1000 W) kan du kun detektere den samme torsken ned til 270 meter, mens bunndeteksjonen blir upålitelig når den passerer 500 meter.