Simrad ES70 Oppgavelinjen

Oppgavelinjen finner du helt i bunnen av skjermpresentasjonen.

Den inneholder tabulatorer som du kan bruke til å kontrollere ekkogramvisningene, samt angivelse av klokkeslett og dato.

bm013022-003_0500_es70_status_bar.jpg

A. Screen Captures (Skjermdump)
Denne tabulatoren "gjemmer" de operative ekkogrammene, og lar deg i steden hente frem alle de ekkogrammene du har lagret med "skjermdump" knappen på Tittellinjen.

B. Presentasjonsformat
Hvis du bruker to eller frekvenser vil ekkogrammene plasseres over hverandre eller ved siden av hverandre.

C. Transducer presentation
Disse tabulatorene lar deg hente frem ett og ett av de ekkogrammene som presenteres fra sine respektive svingere. Kun ekkogrammet fra den valgte svingeren vises på skjermen.

D. Date
Her vises dagens dato. Hvis du spiller av en tidligere laget ekkogram- innspilling (opptak av rådata) vil datoen for denne vises. Dette angis med en "P" for "Playback".

E. Time
Her vises klokkeslettet. Ved avspilling av et opptak vises klokkeslettet når opptaket ble gjort.