Simrad ES70 Enkel i bruk

Menyen kan plasseres på høyre eller venstre side av skjermen, eller skjules hvis du ikke har bruk for den. Flere menyspråk er tilgjengelige.

På menyene er Simrads "smarte knapper" mye brukt. Disse knappene reduserer behovet for dialogbokser, og gjør det raskere og enklere for deg å velge parametre.

bm013026-002_0308_es70_menu_example.jpg