Simrad 50/200 Combi D

Simrad 50/200 Combi D er en 50 og 200 kHz tofrekvent enkeltstråle svinger

BM2747A_38_200_Combi_C_250x123.png

Simrad 50/200 Combi Dsvingeren kombinerer to svingere og en temperatursensor i ett enkelt hus. Huset er er strømlinjeformet for å muliggjøre montering under skroget på små båter.

 • Fiskeleting
 • Havbunnskartlegging
 • Navigasjon

(Merk at disse spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.)

 • Frekvenser: 50 og 200 kHz
 • Strålebredder:
  • 50 kHz langsgående: 10°
  • 50 kHz tverrgående: 16°
  • 200 kHz langsgående: 7°
  • 200 kHz tverrgående: 7°
 • Maksimal tilført pulseffekt: 1000 W
 • Maksimal kontinuerlig tilført effekt: 10 W
 • Maksimal installasjonsdybde: 20 m
 • Kabellengde: 15 m
 • Vekt med kabel: 8 kg
 • Fysiske mål:
  • Lengde: 403 mm
  • Bredde: 138 mm
  • Høyde (hus): 92 mm
 • KSV-203005

Tjenester og support

 • 24/7 Technical support

  Our 24/7 technical support team is there to help at any time, day or night, wherever your vessel is.

 • Conversions, retrofit and refit

  We understand the importance of having the right parts, available in the right place, at the right time.

 • Training

  Ensure that your crew is properly and thoroughly trained. This will reduce operational risk, downtime and maximise return on asset investment.