Sensorer for fangstkontroll

PX Configurator

Simrad PX Configurator-programmet er det verktøyet du trenger for å konfigurere Simrads nyeste PX-fangstkontrollsensorer slik at de kan fungere sammen eller med andre typer fangstkontrollsensorer. Programmet er utviklet hovedsakelig for å konfigurere sensorer som skal leses av programvare forskjellig fra TV80, slik som for eksempel PI50. PX Configurator kan også brukes til å kalibrere tråldørene på steder der det ikke finnes noe annet kalibreringsverktøy, som for eksempel TV80.

Simrad PX Configurator

Ved levering fra Simrad er hver sensor satt opp med standard innstillinger. Det kan hende du finner ut at standardinnstillingene ikke passer til dine operative behov. Dette gjeldere for eksempel hvis du har flere enn en sensor av en gitt type. Beslutningen om å konfigurere en sensor er en du må ta basert på hvor mange sensorer du bruker, og hvor mange av disse some er identiske. Dedikerte dialoger blir presentert for å konfigurere den nye sensoren.

Note: PX Configurator lar deg bare konfigurere PX-sensorer. Hvis du ønsker å bruke eldre sensorer (ikke PX), må disse konfigureres ved hjelp av deres dedikerte applikasjoner før de taes i bruk.

Med PX Configurator kan du konfigurere og endre innstillingene til følgende fangstkontrollsensorer:

 • PX TrawlEye
 • PX Universal
 • PX MultiCatch
 • PX MultiSensor Mk1
 • PX MultiSensor Mk2

Brukergrensesnittet omfatter flere "frittstående" dialogbokser. Avhengig av hvilken type sensor som er tilkoblet vil forskjellige dialogbokser med dedikerte innstillinger bli brukt til å utføre konfigurasjonen. Innstillingene lar deg sette opp hvilke målinger sensoren skal gjøre og hvilke kommunikasjonskanaler den skal bruke for å ta disse målingene.

Hvem kan programmere fangstkontrollsensorer

Konfigurasjon utføres vanligvis av autoriserte Simrad-teknikere. Hvis du har grunnleggende datakompetanse og tilgang til nødvendig utstyr er det ikke vanskelig å gjøre det selv.

Nødvendige verktøy og utstyr

Hvis du kjøper en datamaskin lokalt må du kontrollere at den valgte modellen oppfyller de funksjonelle og tekniske kravene. Datamaskinen må kunne tilfredsstille de forskjellige grensesnittkravene som PX Configurator har, og du må kanskje legge til ekstra Ethernet- og seriekort. Minimumskrav er:

 • PX Configurator programvare
 • En PC med minium en serie- eller USB-port tilgjengelig
 • Sensor programmeringskabel. Programmeringskabelen er inkludert i leveransen av PX fangstkontrollsensorer.

Følgende operativsystemer støttes:

 • Microsoft Windows® XP®
 • Microsoft Windows®
 • Microsoft Windows® 10®

Last ned PX Configurator-programvaren

Dokumentasjon

Sluttbrukerdokumentasjonen leveres som kontekst sensitiv onlinehjelp i PX Configurator-verktøyet.

Tjenester og support

 • 24/7 Technical support

  Our 24/7 technical support team is there to help at any time, day or night, wherever your vessel is.

 • Conversions, retrofit and refit

  We understand the importance of having the right parts, available in the right place, at the right time.

 • Training

  Ensure that your crew is properly and thoroughly trained. This will reduce operational risk, downtime and maximise return on asset investment.