Ønsker du en sentral rolle i leverandørutviklingsprosjekter?

Supplier Development Lead

Ønsker du å bidra i arbeidet med videre utvikling av vår leverandørbase nasjonalt og internasjonalt? Med flere spennende internasjonale kontrakter på plass, søker vi nå en dedikert Supplier Development ressurs til Supply Chain miljøet i Division Defence Systems.

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i avdelingens aktiviteter knyttet til utvikling og kvalifisering av eksisterende og nyeleverandører
 • Initiere/delta ved systemvurdering for utvikling av eksisterende og mulige nye leverandører
 • Definere og følge opp plan og budsjett knyttet til konkrete leverandørutviklingsprosjekter
 • Delta i eller lede leverandørutviklingsprosjekter, og sikre at nødvendig fokus og aksjoner blir tatt i forhold til risk, kost, plan og produkt kvalitet
 • Sikre oppfølgning for korrekt kvalitet, endringsstyring og leveransepresisjon. Dette innbefatter koordinering av Production Readiness Review, First Articleinspection/Physical Configuration Audit og avleveringskontroll samt verifikasjon av pågående arbeide ved besøk hos leverandørene
 • Være en profesjonell støttespiller internt og overfor våre leverandører og underleverandører
 • Forbedringsprosjekter for deler eller gruppe av deler basert på oppgaver fra Corrective Action Board / ledelsens beslutning
 • Stillingen innebærer en del reisevirksomhet
   

Ønskede egenskaper og kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen tekniske fag, fortrinnsvis produksjon, industrialisering eller produktdesign
 • Praktisk erfaring innen design, industrialisering og/eller produksjonsutvikling er foretrukket
 • Du må kunne fungere som leder for tverrfaglig team, være ansvarsfull og strukturert
 • God formuleringsevne på engelsk og kunne arbeide tett med ulike miljøer/kulturer
 • Selvgående, systematisk og relasjonsbygger
 • Har høy integritet og gode etiske holdninger

Vi tilbyr:

• Spennende, faglig utfordrende arbeidsoppgaver i et høyteknologisk miljø
• Et godt arbeidsmiljø med mange faglig sterke og motiverte kollegaer
• God støtte og opplæring i etablert innkjøpsorganisasjon og verktøy
• Konkurransedyktige betingelser i et arbeidsmiljø med stabile rammevilkår 
• Treningssenter, innovasjonslab, hytteutleie og andre velferdsordninger


Kandidater som søker på stillingen vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk og vurdering av denne vil bli lagt til grunn ved valg av kandidat. For å være aktuell kandidat til stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres, jfr. Sikkerhetsloven.

For mer informasjon om Kongsberg by, sjekk ut www.kongsberg.no

Få et innblikk i Supply Chain her: