Skip to main content

Vil du jobbe med Space

Prosjektleder

Kongsberg Satellite Services står ovenfor en enorm vekst for å betjene det kommersielle satellittmarkedet. Vi søker etter en eller flere engasjerte og dyktige medarbeidere som vil gå inn i en gruppe med hovedfokus mot «newspace» segmentet.


Som prosjektleder i KSAT Lite sin avdelingen vil du få ansvar for å planlegge og gjennomføre leveranser til våre internasjonale kunder. Prosjektene våre er hovedsakelig relatert til kommunikasjon mellom bakkestasjon og satellitt, samt prosessering og distribusjon av satellittdata. Det kan både innebære etablering av nye bakkestasjoner og tilpasning av eksisterende. Du vil lede et høykompetent team sammensatt av spesialister innenfor flere ingeniørdisipliner. Et sterkt fokus på samarbeid, struktur og målrettethet vil være avgjørende for å lykkes i jobben. Som prosjektleder er det viktig at du innehar gode kommunikative evner muntlig og skriftlig. Du må også like å omgås mennesker. 

 

Arbeidsoppgaver:


- Støtte salgsteamet som teknisk koordinator i forbindelse med nye caser og innsalg av nye prosjekter
- Totalansvaret for prosjektene du leder, og sikre gjennomføring i henhold til kundens krav og forventninger
- Kommunisere og bygge gode relasjoner i teamet og ut mot kundene
- Håndtere flere prosjekter av ulik størrelse
- Bidra til gode løsninger til kunder rundt tekniske spørsmål
- Ansvar for å følge opp økonomi i prosjekter


Kvalifikasjoner:


- Høyere teknisk utdanning, gjerne innenfor elektronikk, telekommunikasjon eller software/IT
- Interesse for teknologi, satellitter og romfart
- Gode ferdigheter i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

- Kjennskap til forskjellig arbeidsmetodikk kan være en fordel

 


Personlige egenskaper: 


- En pådriver som får ting til å skje og aksepterer ansvar for resultater
- Tydelig og målrettet overfor team og kunder
- Framoverlent og uredd for å ta fatt på nye utfordringer
- Fleksibel til å jobbe med kunder på tvers av tidssoner.
- Komfortabel med å jobbe med internasjonale kunder innenfor ulike kulturer over hele verden.

 

KSAT legger vekt på å sikre mangfold i bedriften ved å ta hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn under rekrutteringen.

Prosjektleder må være skikket til stillingen, oppfylle krav til sikkerhetsklarering og autorisasjon i KSAT