Skip to main content

Prosjekt Ingeniør

Vi søker nye, dyktige kollegaer! Vil du bli med oss på reisen videre?

Kongsberg Maritime og forretningsenheten Offshore Production Systems leverer verdensledende automasjonsløsninger for prosesskontroll og sikkerhetssystemer rettet mot olje- og gassinstallasjoner nasjonalt og internasjonalt. På grunn av økende aktiviteter søker vi nå etter kvalifiserte ingeniører for å styrke vår virksomhet. Fortrinnsvis søker vi etter Prosjekt Ingeniører med kjennskap til sikkerhetssystemer som brann- og gassdeteksjon, prosessavstengning og nød avstengning, men det er ikke et absolutt krav.

Som prosjekt ingeniør i Kongsberg Maritime vil du jobbe tett i team med andre dyktige medarbeidere som vil hjelpe deg til å raskt nå et selvstendig nivå profesjonelt. Arbeidsoppgavene vil i all hovedsak være knyttet mot oppgraderinger og utvidelser av Kongsberg Maritime sitt utstyr på norsk sokkel.

Du vil kunne følge et prosjekt hvor du jobber i et team av ingeniører med ulik kompetanse. Fra en prosjekteringsfase til testing på lab og på verft, og videre til installasjon og ferdigstilling offshore.  Dette innebærer muligheter for reising til ulike lokasjoner både på land og offshore.

Arbeidsverktøyet er KONGSBERG sitt egenutviklede automasjonssystem AIM eller det nyere KCS. Selve programmeringen i AIM og KCS er modulbasert. Da dette er KONGSBERG spesifikke programmer/verktøy, er det ingen krav til at du skal ha kjennskap til disse. Nødvendig opplæring tilbys etter ansettelse.

Du kan være tilknyttet arbeidssted med lokasjon i Kongsberg, Stavanger eller Sandefjord, og med muligheter for en «Hybrid Working»-avtale, som innebærer at man kan jobbe avtalte dager hjemmefra.

Stillingsbeskrivelse

 • Engineering og konfigurering av KONGSBERGs sikkerhetssystemer
 • Utforming og endring av grensesnitt for operatørene (HMI)
 • Prosjektarbeid i samarbeid med oppdragsgiver/kunde
 • Deltagelse i små og store offshoreprosjekter - fra nybygg til vedlikeholdsoppgaver på eksisterende installasjoner
 • Oppsett og gjennomføring av ulike tester på systemene i prosjektfasen, både internt og hos underleverandør/kunde
 • Implementering og idriftsettelse av kontrollsystemer - offshore og onshore
 • Jobbing i team med andre ingeniører på tvers av fagfelt

Ønskede kvalifikasjoner og forutsetninger

 • Bachelor eller fagskole innen relevante fag (automasjon, elektro, elektronikk, etc.)
 • Evne og motivasjon til å tilegne seg ny kunnskap
 • Utføre selvstendige arbeidsoppgaver hvor spesielt kvalitet vektlegges
 • Erfaring eller kjennskap til modulbasert programmering er en fordel, men nyutdannede i 2023/2024 oppfordres også til å søke
 • Kjennskap til Automasjon Safety er en fordel
 • Er positiv og løsningsorientert med gode samarbeidsevner
 • Flytende muntlig og skriftlig norsk og engelsk

Denne ansettelsen kan kreve sikkerhetsklarering fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet eller bakgrunnssjekk. For mer informasjon besøk www.nsm.no.

Hva vi kan tilby

 • Du vil få tildelt en mentor samt nødvendig opplæring og kursing. I tillegg vil du være omgitt av mange engasjerte kollegaer med ulik kompetanse som du kan støtte deg på
 • Få jobbe med ledende og høyteknologiske løsninger, og mulighet til å videreutvikle disse
 • Muligheter for jobbreiser i inn- og utland
 • KONGSBERG er et stort internasjonalt konsern med norsk forankring, med mange interne karrieremuligheter
 • Vi har en aktiv velferdsforening med utleiehytter, arrangementer og turer, lån av utstyr, bedriftsidrett m.m.
 • Som fast ansatt vil du få gunstige forsikringsavtaler og pensjonsordninger
 • Aksjeprogram tilbys for fast ansatte
 • Fleksibel arbeidstid, og muligheter for en «Hybrid Working» avtale

KONGSBERG ønsker å speile mangfoldet i befolkningen når vi rekrutterer. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Arbeidssted
Kongsberg, Stavanger, Sandefjord

Kontaktperson
Hans Alan Pedersen, Department Manager - Safety Automation, tlf.: +47 95885117

KONGSBERG er en ledende global teknologigruppe. Gjennom vår stolte tohundreårs historie har vi kontinuerlig utviklet oss ved å anvende innovative løsninger for behovene til våre kunder, partnere og samfunnet som helhet. Vi tror mangfold er vår styrke. Ved å fremme en inkluderende og mangfoldig kultur, næres og sikres plass for ulike perspektiver og ideer. Vi arbeider målrettet med å modne og forbedre vår evne til å utnytte mangfoldet vårt og vår kultur med forskjeller for å skape forretningsresultater.

Protechting People and Planet