Skip to main content

Ønsker du å jobbe som juridisk rådgiver i vår kontraktsavdeling?

Legal Advisor / Contract Manager

Nå åpner det seg en spennende mulighet for deg som er jurist og ønsker å jobbe med utfordrende og meningsfulle oppgaver i et internasjonalt og høyteknologisk miljø.  

Kongsberg Defence and Aerospace AS er Norges ledende leverandør av forsvars- og romfartsrelaterte systemer. Missile Systems er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace. Vårt hovedprodukt er avanserte sjømålsmissiler i verdensklasse. Vi utvikler, sammenstiller, tester og leverer missiler til fartøy, kystartilleri, helikopter og kampfly. Vi er i sterk vekst, noe som betyr flere nye spennende og utfordrende prosjekter.

Vi skal nå utvide vår kontraktsavdeling med en ny juridisk rådgiver. Avdelingen yter kontraktuell og juridisk bistand til divisjonens avdelinger.

Arbeidsoppgavene er variert og kan blant annet bestå av:

 • Generell juridisk og kommersiell bistand til alle divisjonens avdelinger
 • Ansvar for utarbeidelse, inngåelse og oppfølging av kontrakter
 • Juridisk og strategisk bistand i internasjonale samarbeidsprosjekter og utviklingsavtaler
 • Juridisk veiledning i forbindelse med eksportrelaterte problemstillinger
 • Delta i forhandlinger og andre møter med kunder, underleverandører og samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt
 • Delta i tilbudsteam, samt støtte innkjøpsavdelingen og prosjektledelsen i våre prosjekter
 • Bidra til å sikre divisjonens etterlevelse av nasjonale og internasjonale regelverk, samt våre interne prosesser og retningslinjer
 • Samarbeid med andre juridiske rådgivere og kontraktssjefer, både internt i KDA og eksternt

Erfaring:

 • Master i Rettsvitenskap eller tilsvarende, gjerne med spesialisering innen kontraktsrett, offentlige anskaffelser, immaterialrett eller andre relevante fagområder
 • Erfaring med forhandling og forhandlingsprosesser
 • Erfaring med internasjonalt eksportregelverk er en fordel
 • Selvstendig, men også ha evne til å jobbe i team 
 • Du bør ha god kommersiell forståelse og interesse for tekniske problemstillinger
 • Gode muntlige- og skriftlige kommunikasjonsevner, på norsk og engelsk
 • Gode samarbeidsevner både internt og eksternt, nasjonalt og internasjonalt

Vi kan tilby:

 • Interessante, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et høyteknologisk miljø
 • Varierte oppgaver og ansvar
 • Gode utviklingsmuligheter i et internasjonalt selskap
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Godt fagmiljø med en god kultur for å bygge hverandre opp
 • Gode velferdsordninger med eget treningssenter, hytteutleie og mye mer

 

Noe reiseaktivitet må påregnes. Stillingens innhold kan utvikles til å omfatte andre oppgaver for den rette kandidaten. Arbeidssted er Kongsberg, men Hybrid Working fra andre lokasjoner kan ved behov tilrettelegges for den rette kandidaten.

Kandidater som søker på stillingen vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk og vurdering av denne vil bli lagt til grunn ved valg av kandidat. For å være aktuell kandidat til stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres, jfr. Sikkerhetsloven.