Ønsker du å jobbe med romfartsteknologi?

Fagarbeider

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) er et forretningsområde i Kongsberg Gruppen ASA, og er Norges ledende leverandør av forsvars- og romfartsrelaterte systemer. Divisjon Missiles & Space samler aktiviteten knyttet til missil- og romfartsprogram. Romfartsaktiviteten og aktiviteten knyttet til overvåkning av havner og skipstrafikk i KDA er samlet i en egen Business Unit i denne divisjonen. Vi jobber i nært samarbeid med de største romfartsbedriftene i Europa, Norsk romsenter og det europeiske romsenteret (ESA).

Vi søker etter flere personer til vårt produksjonsteam i Horten. Vi er en avdeling med 17 flinke operatører som jobber med bygging av hardware til space, fra bygging av kretskort til sammenstilling i ferdige enheter som skal sitte på satellitter. Dette krever kompetanse og dyktighet.

For å sikre at produktene virker i verdensrommet i 15-18 år, stilles det strenge krav til komponenter, materialer og prosesskontroll. Vi trenger deg som er nøye og pirkete, og vant til å følge prosedyrer og spesifikasjoner. Dersom du i tillegg setter HMS og ærlighet høyt kan du være den rette. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Sammenstilling og kabling av kretskort i moduler og unit
 • Montering av komponenter på kretskort
 • Bygge coax kabler  
 • Bygging og uttesting av komplekse kabler og jigger
 • Koordinere arbeidsoppgaver i team
 • Rapportere fremdrift til prosjekt

 

Krav til kompetanse:

 • Fagbrev innen: mekanikk, elektronikk, romteknologi eller tilsvarende, erfaring kan kompensere for dette.
 • Erfaring med lodding
 • Må beherske digitale arbeidsverktøy.
 • Kunne forstå og snakke Engelsk

 

Personlige egenskaper:

 • Nøyaktig og ansvarsbevisst
 • Tekniske og praktisk anlagt
 • Gode organisatoriske evner
 • Gode samarbeidsevner og en positiv væremåte
 • Fleksibel i forhold arbeidsoppgaver, og tar i et tak når det trengs
 • Kunne delegere arbeidsoppgaver i et team og skape et godt miljø i teamet
 • Mulighet til å dra på kurs i utlandet på inntil 1 ukes varighet

 

 Som ansatt hos oss får du først og fremst mange flinke kolleger og blir en del av et svært godt arbeidsmiljø ved vårt kontor i Horten. Vi byr byr på konkurransedyktig lønn og gode pensjon og forsikringsordninger. Du får en faglig veileder (mentor) og opplæringsprogram ved oppstart. 

 

Kandidater som søker på stillingen vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk og vurdering av denne vil bli lagt til grunn ved valg av kandidat.
For å være aktuell kandidat til stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres, jfr. Sikkerhetsloven.