Ocean of opportunities and challenges

I 2021 var temaet for konkurransen “Ocean of opportunities and challenges”: Menneskets beste venn.

Utfordringen som ble gitt var å beskrive hvordan teknologi kan sikre bærekraftig forvaltning og bruk av havene og bidra til å redde menneskeliv i kritiske situasjoner. Studentene ble bedt om å forslå en teknologi eller et konsept som på en bærekraftig måte kunne løse en utfordring knyttet havforvalting eller som løser en kritisk situasjon til havs der menneskeliv må beskyttes.

Årets vinner ble laget «BlueMocean». Besvarelsen er solid og konkret, og dekker viktige aspekter som teknologi, markedspotensial og samfunnsmessige og etiske avveininger. De beskriver også hvordan man kan utnytte det norske trekantsamarbeidet for å realisere konseptet. Løsningsforslaget «iSeaU» baserer seg på et system med mål om å bidra til raskere, mer oversiktlig og mer detaljert situasjonsforståelse i et bredt spekter av ulykker.

OPPGAVEN 2021

BLUEMOCEAN SITT VINNERBIDRAG

Prisutdeling i Trondheim | Your Extreme 2021