Skip to main content

Revolusjonerer kartlegging og overvåkning av havrommet

Havet er avgjørende for å løse globale kriser knyttet til klima, mat og sikkerhet. Teknologikonsernet Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er verdensledende innen avansert robotikk og sensorteknologi for å kartlegge, overvåke og forstå havrommet. Nå skilles denne kompetansen ut i et nytt forretningsområde under navnet Kongsberg Discovery.

– Hav dekker over 70 prosent av jordoverflaten. Det styrer vær, temperatur og fordeler varme over hele kloden, og er en del av løsningen på noen av de større utfordringene vi står overfor. Bærekraftig forvaltning av havene forutsetter at vi har kunnskap og data om havets helsetilstand, samtidig som overvåking av kritisk infrastruktur over og under vann er en viktig forutsetning for en bærekraftig utvikling, sier Geir Håøy, konsernsjef i teknologikonsernet KONGSBERG.

Sensors & Robotics var inntil årsskiftet en divisjon i Kongsberg Maritime. Det skilles nå ut og etableres som et eget forretningsområde under navnet Kongsberg Discovery. Det nye forretningsområdet har mer enn tusen medarbeidere lokalisert i Horten, Trondheim og Oslo i Norge, i tillegg til kontorer i Spania, Storbritannia, USA, Canada, Singapore og Malaysia.

– Kartlegging og overvåking av verdenshavene er i en tidlig fase, og vi er fortsatt i begynnelsen av FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling. Sammen med resten av KONGSBERG er Kongsberg Discovery i posisjon til å utvikle nye løsninger og teknologi med betydelige vekstmuligheter innenfor fiskeri, havforskning, marine operasjoner, havbasert energiproduksjon og infrastrukturovervåking som verden trenger, sier Håøy.

Verdensledende teknologiportefølje

Kongsberg Discovery skal ledes av Martin Wien Fjell. Han har hatt forskjellige lederstillinger i KONGSBERG de siste ti årene, og har siden 2017 ledet Global Customer Support i Kongsberg Maritime.

– Jeg gleder meg til å utvikle Kongsberg Discovery til et fjerde forretningsområde i KONGSBERG. Kongsberg Discovery besitter en bred og verdensledende teknologiportefølje innen hydroakustikk, robotikk, treghetsnavigasjon, posisjoneringssystemer, og radar- og satellittkommunikasjon, kombinert med dyp applikasjonskunnskap og programvareløsninger. Ved å opprette Kongsberg Discovery som eget forretningsområde er ambisjonen vår å legge til rette for ytterligere vekst basert på denne kjernekompetansen, sier Wien Fjell.

Det nyetablerte forretningsområdet omsatte for 2,998 milliarder kroner i 2022, og hadde over 3,5 milliarder kroner i ordreinngang i 2022. Kongsberg Discovery vil fra og med første kvartal 2023 rapportere egne regnskapstall.

– Kongsberg Discovery bygger på KONGSBERGs unike teknologimiljø med kunnskap og innsikt basert på flere tiår med samarbeid med kunder, underleverandører, myndigheter og forskning. Det er stor etterspørsel etter teknologi og løsninger vi sammen med resten av KONGSBERG kan levere innen offshoreoperasjoner, fiskeri, forskning, overvåking og marine operasjoner. Basert på vår historie med kontinuerlig utvikling og forbedring, og ved å dra nytte av muligheter i skjæringspunktet mellom teknologi, kompetanse og markedsforståelse, vil vi fortsette å utvide vår virksomhet ved å innovere teknologi for en sikker og bærekraftig forvaltning av havene, sier Martin Fjell.

Styrket kjernefokus for Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime er det største forretningsområdet i KONGSBERG med mer enn 6.200 ansatte i 32 land. Med Kongsberg Discovery som eget forretningsområde er KONGSBERGs ambisjon å styrke kjerneområdene i Kongsberg Maritime ytterligere.

– Etablering av Kongsberg Discovery som et eget forretningsområde vil også styrke Kongsberg Maritimes fokus på kjernevirksomhet som systemintegrator. Kongsberg Maritime har levert sterke resultater over tid, og med ytterligere muligheter foran seg innen avanserte offshore- og forskningsfartøy, laste- og passasjerfartøy, store fiskefartøy og marinefartøy, samt offshoreinstallasjoner tilhørende havbruk, olje og gass, og havvind. Dette fokuset vil bli ytterligere forsterket fremover, sier Håøy.