Forsvarsmateriell har forlenget avtalen med KONGSBERG om å vedlikeholde F-16 jagerfly for salg til Romania

Forsvarsmateriell og Kongsberg Aviation Maintenance Services har utvidet og forlenget avtalen om vedlikehold og klargjøring av totalt 32 tidligere norske F-16 jagerfly. Avtalen omfatter også teknisk bistand og støtte til trening av rumensk teknisk personell. Verdien på kontrakten er over 700 MNOK.

– Denne avtalen er viktig for å kunne gjennomføre salget av F-16 fly til Romania. De norske F-16 har vært blant de best vedlikeholdte i verden. Ut fra den unike nasjonale kompetansen og erfaringen som Kongsberg Aviation Maintenance Services har, så forventer vi at denne avtalen vil bidra til at flyene vil tjene Romania godt i en årrekke fremover, sier Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell.

F-16 jagerflyene vil bli satt i driftsstatus slik at de er klare for tjeneste for Romania. Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) har 40 års erfaring med å vedlikeholde, reparere og oppgradere Norges F-16-flåte.Atle Wøllo and Gro Jære signing agreement

– Dette bekrefter vår posisjon som partner og leverandør av vedlikeholdstjenester til den norske forsvarssektoren og våre allierte. Denne avtalen sikrer og videreutvikler viktig nasjonal kompetanse innen jagerflyvedlikehold i Norge som igjen vil være verdifull for støtte og vedlikehold av F-35 fly i fremtiden, sier Atle Wøllo, administrerende direktør i Kongsberg Aviation Maintenance Services.

Les mer om salget av F-16 til Romania her.

Ivar Simensen
Vice President Communication, Kongsberg Defence & Aerospace