29 prosent vekst og over 1 milliard kroner i driftsresultat

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) fortsatte den gode trenden og leverte vekst, solide resultater og sterk ordreinngang i 1. kvartal 2023. Sterk ordreinngang i alle forretningsområdene gir fortsatt vekst i ordrereserven som økte til NOK 66,9 milliarder.

  1. kvartal 2023:
  • Ordreinngangen ble BNOK 12,1 tilsvarende en book/bill på 1,33
  • Driftsinntekter ble BNOK 9,1 mot BNOK 7,0 i 1. kvartal 2022, en økning på 29 %
  • EBITDA ble BNOK 1,4, opp fra BNOK 0,8 i 1. kvartal 2022
  • EBITDA-marginen ble 14,9 % mot 11,8 % i 1. kvartal 2022
  • EBIT ble BNOK 1,0, opp fra BNOK 0,5 i 1. kvartal 2022
  • EBIT-marginen ble 11,2 %, opp fra 7,4 % i 1. kvartal 2022

- Vi har lagt bak oss nok et kvartal med vekst, solide resultater og god ordreinngang. Vi leverte 9,1 milliarder kroner i omsetning og genererte EBIT på over 1 milliard kroner. Med en ordreinngang på 12,1 milliarder kroner fortsetter vi å bygge ordrereserve, sier konsernsjef og administrerende direktør Geir Håøy i KONGSBERG.

Sterk vekst i alle forretningsområdene

Det var sterk vekst i alle forretningsområdene i 1. kvartal sammenliknet med tilsvarende kvartal i 2022. Veksten var størst i Kongsberg Maritime og Kongsberg Defence & Aerospace, som begge økte driftsinntektene med over NOK 800 millioner - tilsvarende henholdsvis 24 prosent og 43 prosent vekst mot 1. kvartal 2022. Det var god vekst også i Kongsberg Discovery og Kongsberg Digital, som økte driftsinntektene med henholdsvis 23 prosent og 33 prosent. Kongsberg Digital kan også vise til både økt antall brukere og Kognitwin-systemer i operasjon i løpet av kvartalet.

Fortsetter å bygge ordrereserve

Samlet signerte konsernet ordrer for over NOK 12 milliarder i 1. kvartal og økte ordrereserven til NOK 66,9 milliarder. Kongsberg Maritime var den største bidragsyteren med NOK 7 milliarder i ordreinngang og en book/bill på 1,51. Kongsberg Defence & Aerospace hadde ordreinngang på NOK 3,8 milliarder i kvartalet, som blant annet inkluderer to nye missilordrer verdt til sammen NOK 2,4 milliarder. Kongsberg Discovery hadde en book/bill på 1,14 i kvartalet og ordreinngangen inkluderte blant annet en kontrakt på en Hugin Superior til en europeisk forsvarskunde. Kongsberg Digital fortsetter å signere viktige avtaler for områdets digitale løsninger. I kvartalet ble det signert en flerårig avtale med Chevron for digitalisering av selskapets installasjoner. De første digitale tvillingene knyttet til denne avtalen er allerede i drift. Sammen med avtalen med Shell, som ble signert i desember 2022, sikrer kontrakten med Chevron god økning i volum fremover.

Missilpotensialet fortsetter å øke

Ved fremleggelse av KONGSBERGs 3. kvartalsresultater i 2022 ble det kommunisert at det ventes missilordre for over NOK 15 milliarder de neste 12-18 månedene. Allerede nå, 6 måneder senere, er det signert ordre for over NOK 10 milliarder. Det er for tiden høy aktivitet knyttet til både markedsføring, tilbudsskriving og forhandlinger om flere missilprogrammer, både mot eksisterende og nye kunder. Flere av kontraktene kan potensielt bli av betydelig størrelse. I mars i år ble presidentens forslag til USAs forsvarsbudsjett for 2024 fremlagt. Her ligger det inne forslag om anskaffelse av både Naval Strike Missile og Joint Strike Missile. Potensialet for KONGSBERG knyttet til dette er betydelig.

Vil fortsette veksten og levere solide resultater

- Dersom verden skal nå ambisjonen om «net zero» innen 2050 må endringer skje raskere. KONGSBERGs ambisjon er å være en viktig bidragsyter til denne omstillingen. Bidraget skal komme både fra egen operasjon, men ikke minst gjennom å levere produkter og systemer som hjelper våre kunder å nå sine ambisjoner. Jeg er overbevist om at teknologi er den viktigste bidragsyteren til denne omstillingen. KONGSBERG har både en eksisterende produktportefølje og pågående utviklingsprogrammer som vil utgjøre en forskjell, sier Håøy.

- Vi opplever sterk etterspørsel og stor tillit fra våre kunder. I tillegg har vi en rekordhøy ordrereserve. Dette gjør meg trygg på at KONGSBERG vil gripe nye muligheter, fortsette veksten og levere solide resultater også i 2023, avslutter Håøy.

For mer informasjon kontakt:

Ronny Lie

Chief Communication Officer

Kongsberg Gruppen ASA

(+47) 91 61 07 98

ronny.lie@kog.kongsberg.com

kongsberg.com

Jan Erik Hoff

Group Vice President Investor Relations

Kongsberg Gruppen ASA

(+47) 99 11 19 16

jan.erik.hoff@kog.kongsberg.com

kongsberg.com