Sammen mot gull i Paris 2024

Kongsberg Gruppen blir samarbeidspartner av Summit 2024, tidenes norske dugnadssatsning på sommeridrett. Samarbeidet mellom Kongsberg Gruppen og Summit 2024 skal bidra til å løfte norske idrettsprestasjoner til medaljefangst i OL og Paralympics i Paris i 2024 gjennom blant annet å benytte konsernets verdensledende teknologikompetanse.

Summit 2024 er Norges Idrettsforbund og Olympiatoppens nyetablerte satsning for å løfte ti utvalgte idrettsgrener frem mot medaljer og suksess i sommer-OL og Paralympics i Paris i 2024. Samarbeidet innebefatter ti idretter med paraidretter, noe som utgjør totalt 130 utøvere som skal kjempe om en startplass og medaljer i OL og Paralympics.

- Å vinne på den internasjonale arenaen krever dedikasjon og besluttsomhet i verdensklasse. Som med våre olympiere er også Kongsberg Gruppen et flaggskip som går foran og viser hva som skal til for å nå helt opp internasjonalt. Jeg er veldig glad for å ha Kongsberg Gruppen med på laget frem mot Paris i 2024 og at vi sammen skal tilrettelegge for prestasjoner i verdensklasse, sier Tore Øvrebø, toppidrettssjef ved Olympiatoppen. 

Internasjonal prestasjonskultur i både idrett og næringsliv

aida bortennis.jpg

Idrettene som inngår i Summit 2024 er svømming, kampsport, padling, triatlon, seiling, roing, bryting, skyting, skateboard og bordtennis. Gjennom å være partner for Summit 2024 blir Kongsberg Gruppen også sponsor for særforbundene som er del av satsningen.

- Norge har lange og stolte tradisjoner innen idretten, og som en relativt liten nasjon har vi klart å hevde oss i kamp mot langt større nasjoner i de olympiske leker og paralympiske leker. Den norske modellen med samarbeid på tvers, enten det er i idretten eller i næringslivet, har vært en bærebjelke for at Norge har lykkes internasjonalt, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

- Summit 2024 er et dugnadsprosjekt som både skal styrke toppidrettsprestasjoner og dyrke mangfoldet av idretter. De ti idrettene som er med på prosjektet er grener som har begrenset med ressurser, men med toppmotiverte utøvere som trener og legger ned minst like mye innsats som de mer profilerte grenene. Den dugnaden skal vi i Kongsberg Gruppen være med å bidra til, sier Håøy.

- Fantastiske ambassadører for dedikasjon og målrettet innsats

Håøy påpeker at idrett er en viktig inspirasjon for næringslivet gjennom ekstrem prestasjonskultur. Denne prestasjonskulturen er avgjørende for å lykkes i stadig skarpere internasjonal konkurranse, enten det gjelder idrett eller næringsliv.

- Våre idrettsutøvere er fantastiske ambassadører som viser hvordan målrettet innsats kan gi internasjonal suksess. Vi i Kongsberg Gruppen deler den samme dedikasjonen for å lykkes internasjonalt, noe vi har gjort i over 200 år. Norske idrettshelter er også en viktig inspirasjon for barn og unge. Medaljeprestasjoner i Paris vil bidra til at en hel generasjon får motivasjon og inspirasjon til at de også en dag kan konkurrere på øverste nivå. Sterk prestasjonskultur innen idrett smitter også over på samfunnet som helhet. Nå går vi sammen for at vi sammen kan ta ytterligere løft på internasjonalt toppnivå innen både idrett og næringsliv. Det er en kamp som handler om marginer på begge arenaer, sier Håøy.

Tilgang på verdensledende teknologer og teknologi

Bryting.jpg

Et viktig element i samarbeidet er muligheten for etableringen av et teknologiprosjekt. Med sin verdensledende kompetanse innen en rekke teknologiområder kan Kongsberg Gruppen engasjere noen av sine fremste teknologer for å samarbeide med utvalgte idretter og utøvere.

- Vi har verdensledende kompetanse på en rekke områder norske idretter og idrettsutøvere kan dra nytte av. Vi har blant annet verdensledende materialkompetanse som kan være relevant for flere idretter. I tillegg har vi noen av verdens fremste eksperter innen maritim teknologi som potensielt kan bidra innen flere av idrettene, sier Håøy.    

Summit 2024: Ett lag. Ti idretter. 130 utøvere

Summit2024 kobler utøvere med støttespillere for å finansiere veien mot Paris 2024. Prosjektet er en nasjonal dugnad mellom næringsliv, folket og utøvere. Bidragene finansierer utstyr, trenere og treningsleirer i jakten på marginene. Målet er et nasjonalt løft for å skape suksess under sommer OL 2024.

Olympiatoppen

I Norges idrettsforbund er Olympiatoppen gitt det operative ansvar og myndighet til å utvikle norsk toppidrett. Toppidrettssatsingen foregår gjennom landslagsmodellen, der særforbundene har ansvar for egen toppidrett, mens Olympiatoppen har det overordnede ansvar for resultatutviklingen i norsk toppidrett. Olympiatoppen har gjennomføringsansvar for Norges deltakelse i Olympiske og Paralympiske leker.

KONGSBERG

KONGSBERG er et internasjonalt, ledende globalt teknologiselskap som leverer oppdragskritiske systemer og løsninger med ekstrem ytelse for kunder som opererer under ekstremt utfordrende forhold. Vi samarbeider med nasjoner, virksomheter og forskningsmiljøer, for å flytte grensene for teknologiutvikling i næringer som romfart, offshore og energi, handelsflåte, forsvar og luftfart med mer. KONGSBERG har om lag 11 000 ansatte lokalisert i mer enn 40 land, og har en samlet omsetning på 27,5 milliarder kroner i 2021. Følg oss på: kongsberg.com, Facebook, Twitter og LinkedIn

Kontakt:

Ronny Lie

Kommunikasjonsdirektør

Kongsberg Gruppen ASA

(+47) 91 61 07 98

ronny.lie@kog.kongsberg.com

Tore Øvrebø

Toppidrettssjef

Olympiatoppen

(+47) 419 00 364

tore.ovrebo@olympiatoppen.no