Skip to main content

KONGSBERG med sterke resultater og rekordhøy ordreinngang i 2021

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) leverte sterke resultater, god drift og rekordhøy ordreinngang i 2021.

Styret foreslår for generalforsamlingen at det blir utbetalt et totalt utbytte på 2,7 milliarder, 15,30 NOK per aksje og tilbakekjøp av aksjer for sletting for inntil MNOK 500.

2021:

  • Ordreinngangen ble BNOK 41,0 tilsvarende en book/bill på ~1,5
  • Driftsinntekter ble BNOK 27,4 mot BNOK 25,6 i 2020, en økning på 7,2 %
  • EBITDA ble BNOK 4,1, opp fra BNOK 3,3 i 2020, en økning på 25,7 %
  • EBITDA-marginen ble 14,9 % mot 12,7 % i 2020
  1. kvartal:
  • Ordreinngangen ble BNOK 12,5 mot BNOK 11,4 i fjerde kvartal i 2020, en økning på 9,6 %
  • Driftsinntektene ble BNOK 8,1 mot BNOK 7,1 i fjerde kvartal i 2020, en økning på 13,4 %
  • EBITDA ble BNOK 1,2 mot BNOK 0,9 i fjerde kvartal i 2020, en økning på 21,9 %
  • EBITDA-marginen ble 14,3% mot 13,3% i fjerde kvartal i 2020

– Vi har lagt bak oss et veldig solid år og har god fart inn i 2022 med en ordrereserve på nesten 50 milliarder kroner. Dette gir optimisme, forutsigbarhet og en solid plattform for videre, bærekraftig vekst, sier konsernsjef og administrerende direktør Geir Håøy i Kongsberg Gruppen, og legger til:

– Vi leverte også et sterkt fjerde kvartal med over 13 prosent økning i driftsinntektene sammenliknet med fjerde kvartal i 2020. Det er vekst i alle forretningsområder.   

På bakgrunn av årets solide resultater og konsernets sterke balanse foreslår styret en total tilbakeføring til selskapets aksjonærer på 3,2 milliarder kroner. 

Styret vil foreslå et utbytte på 15,30 kroner per aksje, totalt 2,7 milliarder overfor generalforsamlingen 11. mai 2022. I tillegg vil det blir foreslått et tilbakekjøpsprogram av aksjer for sletting, på opptil MNOK 500 Samlet tilbakeføring til aksjonærene vil da beløpe seg til om lag 3,2 milliarder, hvilket tilsvarer 18,10 kroner per aksje.

Bærekraftig innovasjon

KONGSBERG forpliktet seg i 2021 til «Science Based Target Initiatives» som et ledd i selskapets arbeid med å redusere vårt eget klimaavtrykk. Videre vil vi også samarbeide tett med våre leverandører for at de skal sette egne klimamål i sin verdikjede.

Selskapet har høye ambisjoner og et solid grunnlag også når det gjelder å utvikle nye, mer bærekraftige løsninger.  

– Vi bruker vår innovasjonskraft til å drive denne utviklingen fremover. Vi har blant annet som første aktør i verden, demonstrert og verifisert et system som benytter hydrogen som energibærer for fremdrift av blant annet ferger, gjennom det EU-støttede prosjektet «HySeas», sier Håøy, og legger til:

– Dette er ett eksempel på hvordan vi bidrar til det grønne skiftet. Der vi virkelig kan utgjøre en forskjell er når vi ser på hele verdikjeden, fra underleverandør til kunde. I 2022 skal vi fortsette å utvikle produkter og systemer som bidrar til at våre kunder og partnere når sine klimaambisjoner.

Økt maritim ordreinngang

I kvartalet økte Kongsberg Maritime (KM) ordreinngangen med 25 prosent og inntektene med 13 prosent mot tilsvarende kvartal i 2020.

– Vi har sett en god utvikling i aktivitetsnivået i fjerde kvartal, både knyttet til nybygg og i ettermarkedet. KMs diversifiserte markedseksponering gjør oss til en aktuell leverandør inn mot de fleste maritime markedssegmenter. I fjerde kvartal og i 2021 har blant annet offshore vind og slepebåtmarkedet vært viktige bidragsytere til ordreinngangen, sier Håøy.

Forsvar vokser videre

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) styrket inntektene med 15 prosent i fjerde kvartal sammenliknet med fjerde kvartal 2020. Forretningsområdet har ved utgangen av 2021 en ordrereserve for 2022 som overgår driftsinntektene i 2021. Prosjektgjennomføring og gunstig prosjektsammensetning ga en EBITDA-margin på 23,5 prosent mot 19,6 prosent i fjerde kvartal 2020.

Ordreinngangen i kvartalet er drevet av to kontrakter for leveranse og vedlikehold av Naval Strike Missile (NSM) med Forsvarsmateriell (FMA), og en betydelig kontrakt for leveranse av Joint Strike Missile (JSM) til den norske F35-flåten.

– Forsvarsvirksomheten vår økte ordrereserven med NOK 12,2 milliarder i 2021 og går inn i 2022 med en ordrereserve på NOK 35,6 milliarder. Salg av missiler til det norske forsvaret kommer som en følge av langsiktig, dedikert og målrettet innsats over mange år, sier Håøy, og fortsetter:

– Den kraftige veksten vi har hatt i ordrereserven de senere årene gjør at vi nå fortsetter å øke kapasiteten betydelig.  

Digitale investeringer

Kongsberg Digital (KDI) fortsetter utrullingen av både Vessel Insight og Kognitwin, samt intensiverer innsatsen med å utvikle og utvide applikasjonsporteføljen.

– KDI har etablert seg som en ledende aktør innen sine digitale områder. Med den veksten og de mulighetene vi ser foran oss, blant annet innenfor maritim og energi, vil vi fortsette å øke kapasitet også fremover, sier Håøy.

I fjerde kvartal inngikk forretningsområdet en avtale med havmineralaktøren The Metals Company, for utvikling og leveranse av en digital tvilling for undervannsoperasjoner.

– Dette er et eksempel på at digitale tvillinger er aktuelle for et bredt utvalg markeder, sier Håøy.

Outlook

– Vi går inn i 2022 med høyt energinivå og fortsatt på jakt etter nye muligheter. KONGSBERGs solide ordrebok gir forutsigbarhet og grunnlag for optimisme fremover. Dette gjør meg trygg på at selskapet vil fortsette den positive utviklingen, og vi venter vekst også i 2022, avslutter Håøy.

Se presentasjonen på webcast, www.kongsberg.com, fredag 11. februar kl. 0815.

For mer informasjon, kontakt:

Jan Erik Hoff, Group Vice President Investor Relations, Kongsberg Gruppen ASA, Tel: +47 991 11 916,

Jan.erik.hoff@kog.kongsberg.com

Ronny Lie, kommunikasjonsdirektør, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.: +47 916 10 798,

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen har nær 11 000 medarbeidere i 40 land. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.