Skip to main content

KONGSBERG har mottatt bestilling for Naval Strike Missile verdt NOK 328 millioner

Kongsberg Defence & Aerospace AS (KONGSBERG) har mottatt bestilling fra Raytheon Missiles & Defence for levering av Naval Strik Missile (NSM) til US Navy`s Over-The-Horizon Weapon System (OTH WS) program verdt NOK 328 millioner.

Raytheon er hovedleverandør til US Navy.

Bestillingen er knyttet til OTH WS rammekontrakt annonsert 31. mai 2018 med totalt omfang på NOK 7,8 milliarder. Hittil har KONGSBERG mottatt ordre for NOK 1 762 millioner under denne rammekontrakten.

- Vi ser nå at volumet på de årlige bestillingene fra US Navy øker kraftig. Dette skaper arbeidsplasser og behov for økt produksjonskapasitet, både hos oss og våre underleverandører. Som annonsert på Kongsberg Gruppens CMD i juni har selskapet påbegynt en betydelig investering i ny missilfabrikk, uttaler direktør i Missildivisjonen Øyvind Kolset.