Skip to main content

Kongsberg Gruppen vokser i Horten – og flytter inn i nytt bygg

Kongsberg Gruppen har besluttet å flytte til Horten Industripark (HIP) i 2025. Her skal det bygges et helt nytt bygg som kan samle konsernets virksomhet i byen, som i dag er spredd på seks adresser.

- Vi vokser stadig i Horten, og i dag kan vi glede oss over at styret i Kongsberg Gruppen har valgt å investere videre for fremtiden her. Et nytt bærekraftig bygg, ved vannkanten og utformet for vår virksomhet er i ferd med å bli en realitet, sier Egil Haugsdal, administrerende direktør i Kongsberg Maritime, forretningsområdet som er arbeidsgiver for for 900 av de om lag 1150 Kongsberg-ansatte i Horten i dag.

Det nye bygget på HIP er foreløpig bare på tegnebrettet, og mye detaljering gjenstår før bygget er ferdig. Da vil 46,000 kvadratmeter stå klare til bruk. Selve flytteprosessen er forventet å finne sted i andre halvdel av 2025.

#HortenLove
Det har vært viktig for KONGSBERG å finne en løsning som gjør at selskapet kan forbli i Horten med den virksomheten de har her.

– Vi ønsker oss et effektivt og miljøbevisst bygg, både med tanke på kontordelen og industriproduksjonen. Vi har blant annet behov for å et nøye planlagt anlegg for produksjon av undervannsrobotikk og hydro akustikk, slik at vi kan møte fremtidens etterspørsel av våre verdensledende produkter. I tillegg har vi et stekt ønske om å forbli i Horten med tanke på byens gode teknologikompetanse, sier Egil Haugsdal.

– Vi gleder oss stort over denne satsingen. Kongsberg Gruppen er en motor for teknologiutvikling i Horten kommune, og det blir veldig spennende å se det nye signaturbygget når det står ferdig. Jeg er ekstra glad for å se at skissene så langt viser at bygget skal tilpasses de historiske byggene som allerede ligger i Industriparken, sier Karl Jørgen Tofte, næringssjef i Horten kommune.

Leieavtale

Den planlagte bygningen blir et kombinert industri- og kontorbygg og skal eies av Horten Industripark. Kongsberg Gruppen inngår en langsiktig leieavtale med dette selskapet.

- Vi er godt i gang med å bygge et levende kompetanse- og industrimiljø i Horten Industripark, og er stolte over at Kongsberg Gruppen har valgt oss som partner. Nå skal vi jobbe sammen videre for å skreddersy og detaljere ut lokalene til deres behov, sier Odd Rune Nærsnes, daglig leder i HIP.

Av de seks eksisterende adressene til KONGSBERG i Horten, så er det to anlegg som selskapet eier selv, resten er leide lokaler. Lokasjonen på Bekkajordet skal etter planen selges til HIP, mens Strandpromenaden 50 skal fortsatt eies av Kongsberg Eiendom Holding.