Skip to main content

Kongsberg Gruppen øker driftsinntektene og ordrereserven

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) økte driftsinntektene med 11 prosent sammenliknet med 1. kvartal i fjor og hadde vekst i alle forretningsområdene.

EBITDA ble påvirket med til sammen NOK 182 millioner knyttet til to forhold, inkludert NOK 113 millioner i ekstraordinær påskjønnelse til alle ansatte. Justert for disse var EBITDA-marginen på nivå med tilsvarende kvartal i fjor.

  1. kvartal:
  • Ordreinngangen ble NOK 7,5mrd mot NOK 7,6mrd i første kvartal i 2021
  • Driftsinntektene ble NOK 7,0mrd mot NOK 6,4mrd i første kvartal i 2021
  • EBITDA ble NOK 829m mot NOK 883m første kvartal i 2021
  • EBITDA-marginen ble 11,8% mot 13,9% i første kvartal i 2021

- KONGSBERG har opprettholdt den gode farten fra fjoråret inn i 2022 med økte driftsinntekter og vekst i alle forretningsområdene sammenlignet med i fjor. EBITDA-marginen i 1. kvartal ble påvirket av to ekstraordinære forhold. Som følge av belastningen og den særdeles gode innsatsen gjennom pandemien besluttet styret at det i 1. kvartal skulle utbetales en ekstraordinær påskjønnelse til alle ansatte i konsernet. Dette ga en kostnad på NOK 113 millioner. I forbindelse med den pågående invasjonen av Ukraina har Kongsberg Maritime tatt en tapsavsetning på NOK 69 millioner i kvartalet knyttet til kundeforhold som er berørt av sanksjonene mot Russland. Justert for disse to ekstraordinære forholdene leverer KONGSBERG god vekst i EBITDA sammenliknet med 1. kvartal i fjor, sier konsernsjef og administrerende direktør Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.

Ordrereserven fortsatte å øke

Kongsberg Maritime (KM) hadde en ordreinngang på nesten NOK 6 milliarder som er 46 prosent høyere enn 1. kvartal i 2021. Økningen kom spesielt fra nybyggingsmarkedet, men også ettermarkedet fortsetter å utvikle seg positivt. Ordreinngangen i Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) i kvartalet ble NOK 1,3 milliarder. Forsvarsmarkedet er preget av relativt få, men store kontrakter hvor leveransene normalt foregår over flere år. Betydelige svingninger i ordreinngangen mellom kvartaler og år er derfor å anse som normalt. Kongsberg Digital (KDI) fortsatte å signere opp nye kunder på sine digitale løsninger i kvartalet og både antall kunder og installasjoner i operasjon økte.

Samlet økte konsernets ordrereserve til NOK 49,9 milliarder.

Utfordrende råvare-, logistikk- og komponentsituasjon

Verden opplever for tiden både økte råvarepriser, logistikkutfordringer og komponentmangel. Dette påvirker også KONGSBERG, både direkte og indirekte.

- På bakgrunn av logistikkutfordringene og komponentmangelen verden står overfor opplever vi økte ledetider og vanskelig tilgang på enkelte komponenter. Dette har blant annet medført forsinkelser på leveranser av våpenstyringssystemer, noe som har påvirket driftsinntektene i kvartalet negativt. De økte råvareprisene påvirker blant annet kostnadene ved produksjon av propeller. Vi følger situasjonen tett og iverksetter tiltak kontinuerlig. Vi ser blant annet på redesign og bruk av alternative leverandører. De økte råvareprisene kan også påvirke etterspørselen etter nye fartøy. Den utfordrende råvare-, logistikk- og komponentsituasjonen vil gi svingninger i inntektene de kommende kvartalene, sier Håøy.

God tilpasningsevne

KONGSBERG har gjennom de siste årene hatt en positiv utvikling og vist god tilpasningsevne ved betydelige og raske endringer. Uforutsigbarheten knyttet til covid-pandemien gjorde at selskapet måtte tenke annerledes og gjennomførte derfor en rekke omstillinger og endringer. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til pandemien og i april 2022 har det vært en betydelig nedstengning i deler av Kina hvor KONGSBERG har operasjoner.

- Dette viser at det fortsatt må planlegges for effekter av pandemien, og det vil fortsette å påvirke arbeidsmetodene våre fremover. Som følge av Russlands invasjon av Ukraina har KONGSBERG lagt ned virksomheten i Russland, og vi forholder oss til de gjeldende sanksjonene, sier Håøy.

Forventer fortsatt vekst

- Av vår ordrereserve på nesten NOK 50 milliarder skal NOK 17,3 milliarder leveres i løpet av 2022. Dette gir en ordredekning som er NOK 2,7 milliarder høyere enn den var ved utgangen av 1. kvartal 2021. Totalt sett forventer vi fortsatt vekst i driftsinntektene og er i rute til å nå ambisjonene for 2022, avslutter Håøy.