KONGSBERG signerer kontrakter for 8,2 milliarder kroner

Kongsberg Defence & Aerospace AS (KONGSBERG) har inngått en avtale med Norge og Tyskland om å levere elementer fra kampsystemet ORCCA™ til deres 6 nye 212CD-ubåter, og Naval Strike Missile (NSM) til begge lands sjøforsvar.

- Leveransen vil strekke seg godt inn på 2030-tallet og er en viktig og strategisk milepæl som styrker vårt fotfeste i Europa med Tyskland. Vårt samarbeid med Tyskland på ubåtteknologi strekker seg over flere tiår. Med dette nye og utvidede industrisamarbeidet bringes partnerskapet til et nytt nivå, noe som vil ha stor betydning for norsk teknologiutvikling og verdiskapning, uttaler Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen

Kontrakten for NSM er en felles anskaffelse fra Norge og Tyskland, verdsatt til 4 404 MNOK. Tyskland er det sjette landet som velger KONGSBERGs NSM. For Norge vil kontrakten innebære påfyll og oppdatering av innværende missilbeholdning.

Kontrakten for kampsystemet ORCCA™ er til kta naval systems AS, som er en underleverandør av thyssenkrupp Marine Systems - hovedentreprenøren for 212CD ubåtene. KONGSBERGs andel av denne kontrakten er verdsatt til 3 800 MNOK.

kta naval systems AS ble grunnlagt i oktober 2017 som et «joint venture» mellom Naval Electronic Systems (ATLAS ELEKTRONIK), et forretningsområde i thyssenkrupp Marine Systems, og Kongsberg Defence & Aerospace. Basert på ekspertkompetansen og produkter fra de to eiere, skal kta naval systems med sin produkt serie ORCCA™ Combat Systems utvikle, produsere og vedlikeholde alle fremtidige ubåt-kampsystemer for thyssenkrupp Marine Systems ubåter.

- Den bilaterale avtalen mellom Tyskland og Norge muliggjør et utvidet industrielt samarbeid mellom våre to land. Anskaffelsen av NSM og ubåter skaper mange nye arbeidsplasser og en verdiskaping i hele den norske leverandørkjeden det neste tiåret. Både NSM og den nye ubåtklassen representerer det nyeste og mest avanserte av teknologi som finnes i verden i dag. KONGSBERG er stolt av å være i førersetet på denne reisen, sier Eirik Lie, administrerende direktør, Kongsberg Defence and Aerospace AS.

Se for øvrig også annonseringer på ww.newsweb.no den 23. mars 2021 samt 13. februar 2017.

 For ytterligere informasjon:

 Ronny Lie, Chief Communication Officer, 91 61 07 98

Jan Erik Hoff, Group Vice President Investor Relations, 99 11 19 16

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt ledende teknologikonsern som leverer operasjonskritiske systemer og løsninger med ekstrem ytelse til kunder som opererer under ekstremt utfordrende forhold. Vi jobber med nasjoner, selskaper og forskningsmiljøer for å flytte grensene for teknologiutvikling i de industriene hvor vi er til stede; som offshore og energi, handelsflåten, forsvar og romfart, og mer. KONGSBERG har om lag 11,000 ansatte i mer enn 40 land, med en total omsetning på NOK 25.6bn i 2020.

Følg oss på: kongsberg.com, Facebook, Twitter og LinkedIn