KONGSBERG med milliardresultat i kvartalet

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) fortsetter den positive trenden og øker både driftsinntekter og EBITDA i andre kvartal, sammenliknet med tilsvarende kvartal i 2020.

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) har over 20 % EBITDA margin og god vekst. Kongsberg Maritime (KM) har vekst og book/bill på 1,03. Kongsberg Digital (KDI) fortsetter skaleringen av virksomheten og har levert blant annet Kognitwin dynamisk digital tvilling til Ormen Lange-feltet dette kvartalet.

  1. kvartal:
  • Driftsinntektene ble MNOK 6 762 mot MNOK 5 983 i andre kvartal i 2020, en økning på 13%
  • EBITDA ble MNOK 993 mot MNOK 740 andre kvartal i 2020, en økning på 34%
  • EBITDA-marginen ble 14,7% mot 12,4% i andre kvartal i 2020
  • Ordreinngangen ble MNOK 5 544 mot MNOK 6 067 i andre kvartal i 2020

– Vi fortsetter den gode utviklingen også i andre kvartal 2021. Forsvarsvirksomheten har igjen tosifret vekst og viser solid lønnsomhet. På maritim side har situasjonen det siste året vært noe mer krevende, men forretningsområdetområdet er nå tilbake med vekst og ytterligere lønnsomhetsforbedring i kvartalet. Hovedfokuset for vår digitale virksomhet er fortsatt skalering, blant annet gjennom utrulling av digitale løsninger for nye og eksisterende kunder, og bare hittil i 2021 har vi ansatt over 100 nye medarbeidere, sier konsernsjef og administrerende direktør Geir Håøy.

God maritim utvikling

Kongsberg Maritime (KM) leverer ytterligere marginforbedring og har i kvartalet 11,1 prosent EBITDA-margin, opp fra 7,1 prosent i andre kvartal i 2020. Det styrkede resultatet skyldes både helårseffekt på gjennomførte effektiviseringstiltak og gunstig prosjektsammensetning. Ordreinngangen øker med blant annet viktige kontrakter inn mot det voksende havvindssegmentet.

– Havvind vil spille en nøkkelrolle i overgangen til lavutslippssamfunnet. KONGSBERG har lang erfaring med krevende operasjoner til havs og har kompetanse og teknologi som gjør at vi kan levere løsninger til hele verdikjeden. For å lykkes med det grønne skiftet kreves ambisiøse satsinger kombinert med industriell styrke og bruk av avansert teknologi, sier Håøy.

Ved inngangen til tredje kvartal annonserte KONGSBERG en ny kontrakt på MEUR 49 for leveranse av en betydelig teknologipakke til to nye havvindinstallasjonsfartøyer som skal bygges på det kinesiske verftet COSCO for Cadeler.

Sterk vekst for forsvar

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) vokser også i andre kvartal. Driftsinntektene øker med 22 prosent sammenlignet med andre kvartal 2020, mens EBITDA-marginen blir 21 prosent.

— Forsvarsvirksomheten vår har en betydelig og solid ordrereserve. Området hadde omsetningsvekst i alle divisjoner i kvartalet. Utvidelsen på 498 MUSD av CROWS rammeavtale med US Army for leveranse av fjernstyrte våpenstasjoner bekrefter vår verdensledende posisjon globalt, sier Håøy.

1. juli signerte KONGSBERG kontrakter for 8,2 milliarder kroner for leveranse av kampsystemer til ubåt og sjømålsmissiler.

— Leveransen vil strekke seg godt inn på 2030-tallet og er en viktig og strategisk milepæl som styrker vårt fotfeste i Europa med Tyskland.  Vårt samarbeid med Tyskland på ubåtteknologi strekker seg over flere tiår. Med dette nye og utvidede industrisamarbeidet bringes partnerskapet til et nytt nivå, noe som vil ha stor betydning for norsk teknologiutvikling og verdiskapning de neste tiårene, uttaler Håøy.

Fortsetter digital utrulling

Kongsberg Digital (KDI) fortsetter å styrke sin posisjon som den ledende aktøren innen industriell digitalisering innenfor energi og maritim sektor. I kvartalet har forretningsområdet signert flere nye kontrakter med kunder og partnere til Vessel Insight. I tillegg fortsetter utrullingen av Kognitwin til nye og eksisterende kunder. ExxonMobil signerte i starten av tredje kvartal en avtale med KDI for utprøving av Kognitwin.

— Hovedfokuset vårt for vår digitale virksomhet er å utvide kundeporteføljen vår og videreutvikle det digitale økosystemet for Vessel Insight og Kognitwin, sier Håøy.

Økt optimisme fremover

– Med dagens solide ordrebok vil forsvarsvirksomheten vokse videre. Utviklingen vi har sett i flere maritime markeder spesielt det siste halve året gir også grunnlag for optimisme. Kongsberg Gruppen har aldri vært bedre posisjonert for en oppgang i markedet. Videre må vi kapitalisere på de ledende posisjonene vi har etablert innen bærekraftige løsninger og digitalisering, sier Håøy.

– Samlet har konsernet et solid fundament med teknologi- og markedsposisjoner både i etablerte og fremtidsrettede markeder. Dette gjør meg trygg på at vi vil fortsette den positive utviklingen, samt utgjøre en forskjell for våre kunder og partnere. Kongsberg Gruppen har allerede fått en solid start på ordreinngangen i tredje kvartal, sier Håøy.

Webcast av presentasjonen kan følges på www.kongsberg.com kl. 0815, onsdag 14. juli.