Shell Global Solutions International B.V. har tildelt Kongsberg Digital en global rammeavtale for leveranse av Kognitwin® Energy, digital tvilling-programvare

Avtalen dekker leveransen av skybaserte digital tvilling-tjenester til den globale porteføljen av operative energifasiliteter og nye utbyggingsprosjekter i det engelsk-nederlandske energiselskapets forretningsvirksomheter innen oppstrøm, integrert gass, nedstrøm og fremstilling.

Shell har nå signert en rammeavtale med Kongsberg Digital for digital tvilling-programvare som skal implementeres på tvers av globale fasiliteter og utbyggingsprosjekter.

Kognitwin® Energy, en “programvare-som-en-tjeneste”-løsning (Software-as-a-Service (“SaaS”)) vil tilføre integrasjons-, visualiserings- og analyseverktøy til Shells fasiliteter globalt.

Løsningen vil leveres gjennom Kongsberg Digitals skybaserte dynamisk digital tvilling-tjenesteplattform. Plattformen integrerer og kontekstualiserer sensordata, historiske data, data fra ingeniørdisipliner og andre transaksjonelle forretningsdata på tvers av datakilder.

Løsningen setter Shell i stand til å forbedre arbeidsprosesser og optimalisere anleggsytelse gjennom digitalisering. Når dette tas i bruk vil løsningen gi Shell innsikt i den globale porteføljen av fasiliteter fra hvor som helst i verden, hvilket utvider mulighetene og omfanget for fjernstyrt drift.

Shell er en pioner når det kommer til det å utvikle og ta i bruk grensesprengende teknologi for energisektoren og nå ønsker de å optimalisere drift og verdiskaping gjennom bred og dyp digitalisering av deres portefølje.

- De er en perfekt partner for Kongsberg Digital, hvor vi investerer i omfattende industrielle løsninger som tar digital verdiskaping fra teori til virkelighet. Vi er stolte over å få denne muligheten og sikre på at vår fremgangsmåte, som kombinerer dyp domenekunnskap innen energi og digital ekspertise med hybrid analytics, vil være til stor fordel for Shell, sier Hege Skryseth, administrerende direktør i Kongsberg Digital.

Bilde: Illustrasjon av løsningen.

I forkant av tildelingen gjennomførte Shell en konkurransebasert anbudsprosess som bestod av flere runder med utvelgelser. Det siste steget i evalueringen var et konkurransebasert Proof-of-Concept hvor Kongsberg Digitals digital tvilling-løsning stod igjen som den ledende.

Yuri Sebregts, Chief Technical Officer i Shell sier:

- Vårt samarbeid med Kongsberg Digital i utviklingen av digitale tvillinger tar oss til en ny æra av visuell interaksjon med data og modeller for ulike nivåer – for hele enheten, ulikt utstyr og komponenter. Digitale tvillinger driver effektivisering ved å muliggjøre fjernstyring av drift, automatisering og betydelig forbedret samarbeid og samhandling på tvers. Det støtter vår førstelinje i driften ved å utnytte stordata, transformer måten vi jobber ved å frigjøre verdien av data og øker vår evne til å møte et forretningsmiljø i endring.

I oktober 2019 signerte Norske Shell og Kongsberg Digital en digitaliseringsavtale for installeringen av en avansert dynamisk digital tvilling til det landbaserte gassanlegget Nyhamna. Løsningen har vært i drift siden januar 2020 og er i kontinuerlig utvikling med stadig nye produktlanseringer.

Selskapene har allerede påbegynt implementeringsrelaterte aktiviteter i 2020

For mer informasjon, kontakt:

Mathilde Vik Magnussen, Kommunikasjons- og markedsdirektør, Kongsberg Digital

Tlf: +47 45678255;
E-post: