Birds-eye foggy forest

Oppdatering før publisering av resultater for 3. kvartal 2020, samt endring av rapportering for tilknyttede selskaper

Informasjon i forkant av fremleggelse av 3. kvartal

2020 Kongsberg Gruppen rapporterer resultater for 3. kvartal 2020 den 30. oktober 2020 kl 07.00. I forkant av rapporteringen ønsker selskapet å komme med noen opplysninger;

  • Ved forrige kvartalsfremleggelse rapporterte Kongsberg at marginen i KDA dette året ville bli positivt påvirket av bedre prosjektgjennomføring fra luftvern. KDA vil i 3. kvartal rapportere positive resultateffekter fra dette på til sammen NOK 150 millioner.

Endret rapportering for tilknyttede selskap

Fra og med 3. kvartal 2020 vil resultatandel i felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede selskaper ikke lenger rapporteres som en del av konsernets EBITDA og EBIT, men flyttes til egen linje nedenfor disse nøkkeltallene i resultatregnskapet. Sammenliknbare tall tilbake til 2018 er vedlagt denne meldingen. Kongsberg Gruppen vil rapportere resultater for 3. kvartal 2020 på webcast den 30. oktober 2020. Presentasjonen kan følges fra www.kongsberg.com fredag 30. oktober 2020 kl 08:15.

Kongsberg Gruppen kommer ikke til å kommentere ytterligere på resultatene for Q3 2020 før den annonserte resultatpresentasjonen 30. oktober 2020.

EN-Key figures by quarter.pdf

EN-Key figures by quarter.xlsx