Kongsberg Aviation Maintenance Services AS kjøper Patria Helicopters AS

Kongsberg Aviation Maintenance Services AS, et selskap i Kongsberg Gruppen ASA (KONGSBERG), har inngått avtale om kjøp av Patria Helicopters AS i Bardufoss fra finske Patria Aviation Oy, et selskap i Patria Oyj. Formell overtagelse er 1.juli 2020.

- Denne overtagelsen styrker vår tilstedeværelse og satsning på Bardufoss og i regionen, og styrker vår evne til å understøtte NH-90 helikoptrene. Det er et naturlig skritt for å kunne møte Forsvarets fremtidige behov for effektivt vedlikehold av sine plattformer, sier Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace AS.

 Kjøpet er del av KONGSBERGs langsiktige satsning innen drift og vedlikehold av Forsvarets systemer og plattformer. Selskapet kjøpte minoritetsandel i Patria Oyj i 2016, og i 2019 en majoritetsandel i tidligere AIM Norway AS, nå Kongsberg Aviation Maintenance Services AS hvor Patria har en minoritets andel. Etter dette har KONGSBERG inngått strategiske samarbeidsavtaler med Forsvaret på NH-90 helikopter og noen av Sjøforsvarets systemer.

Videre inngikk KONGSBERG 18. juni en intensjonsavtale med Boeing for vedlikehold av Forsvarets nyanskaffede P-8 maritime overvåkningsfly og mandag denne uken en intensjonsavtale med Forsvaret Logistikk Organisasjon om strategisk partnerskap på P-8.

- Intensjonsavtalen vi nå har inngått, gir oss mulighet til å bygge et kosteffektivt driftskonsept for det tunge vedlikeholdet på P-8. Driftskonseptet skal bidra til forsyningssikkerhet og høy operativ evne for P-8, og vi ser frem til å videreutvikle vår allerede sterke samarbeidsrelasjon gjennom denne avtalen, sier Petter Jansen, administrerende direktør i Forsvarets logistikkorganisasjon.

- KONGSBERG skal samarbeide med Forsvaret og bidra til å opprettholde en kvalifisert beredskap for slik vedlikeholdskompetanse i Norge og Norden. Det er en viktig faktor for satsningen vår, sier Lie.

Jukka Holkeri, President Patria ISP og EVP Terje Bråthen, KDA Aerostructures & Chairman KAMS BoD, signerer avtalen, samtidig som de tar sine forholdsregler mot smitte av Covid-19. 

Det oppkjøpte selskapet, Patria Helicopters, endrer navn til Kongsberg Aviation Maintenance Services Bardufoss AS. Det er etablert på Bardufoss flyplass med et særlig ansvar for vedlikehold av NH-90.

Det planlegges for vekst i aktiviteten som betyr nyansettelser og oppbemanning til ca. 50-60 stillinger over tid. Det innebærer blant annet et øket behov for flyteknikere. Troms og Finnmark fylkeskommune har nylig besluttet å opprette en ekstra linje for flyfag på Bardufoss videregående skole og de tre første lærlingene starter opp ved Kongsberg Aviation Maintenance Services Bardufoss allerede i august 2020.

I tillegg skal Kongsberg Technology Training Centre AS (K-Tech), som deleid av KONGSBERG, etablere seg på Bardufoss fra høsten 2020. K-Tech er et utdanningssenter innen teknologi- og industrifag og med sine totale 64 lærlinger, er det sentralt i satsingen på rekruttering til industrien.  De tre første lærlingene starter opp ved Kongsberg Aviation Maintenance Services Bardufoss allerede i august 2020.

- Vi har trukket på Patria Helicopters solide kompetanse over en periode allerede. Forholdet til Forsvaret styrkes etter konsolideringen av Patria og KONGSBERGs virksomhet i Norge. Nå ønsker vi de ansatte i Patria Helicopters velkommen inn i KONGSBERG-familien, sier Lie.

For mer informasjon:

Jan Erik Hoff, Group Vice President Investor Relations, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.: (+47) 991 11 916.

Ronny Lie, Chief Communications Officer, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.: (+47) 916 10 798.

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen har nær 11 000 medarbeidere i 40 land. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.