Tone-Merete Hansen nominated as one of Norway’s most powerful tech women

Kongsberg Digital Senior Vice President for Maritime Simulation, Tone-Merete Hansen has been awarded a position on the list of Norway's 50 most powerful up and coming tech women.

The Norwegian trade and employers’ association Abelia and the ODA network for women in tech are behind the award, which was announced on March 8th.

 “The maritime simulator market is international in nature and extremely quality conscious. Heading up this branch in Kongsberg Digital requires a leader that is both strategic and flexible. Tone-Merete knows how to tune the organization when the market changes, and she relentlessly pursues ambitious goals until they are reached. That is one of the reasons why KONGSBERG was able to sign the largest simulator contract to date in 2018. This award is well deserved, and I would like to congratulate Tone-Merete on behalf of the entire organization,” says Hege Skryseth, CEO of Kongsberg Digital.

Managing Director of Abelia, Håkon Hauglie, emphasizes the importance of gender balance in technology.

"Developing and applying new technologies is critical to meeting our greatest social challenges and for developing the business we are going to live by in Norway in the future. To succeed in such tasks, problem solvers of both genders are needed," says Hauglie.

The jury has emphasized that Tone-Merete Hansen, in her role as Senior Vice President for Maritime Simulation in Kongsberg Digital, is leading the digital transformation of teaching and training tools for the maritime industry. In addition, she recognizes potential and is developing the organization further, enabling it to deliver advanced simulator solutions regarding, for example, digital twins, autonomous vessel testing, pre-studies of various offshore operations and ship- and port studies for decision support.

"When developing our simulation technology, we focus on contributing to enhanced competence both for operations onboard a vessel and at a shore-based operation center. In addition to enhancing competence, advanced simulation is vital as decision support in complex operations and studies. In total the new simulation technology will contribute to increased security and a more sustainable maritime industry," commented Tone-Merete Hansen, who added that she is humbled by being named as one of the 50 leading tech women in Norway.

Tone-Merete Hansen nominert som en av Norges mektigste tech-kvinner

Kongsberg Digitals Senior Vice President for maritime simulatorer, Tone Merete Hansen, er i år å finne på listen over Norges 50 mektigste tech-kvinner. Det er foreningen Abelia og Oda-Nettverk som står bak nominasjonen som ble offentliggjort 8. mars.

Målet med kåringen er å synliggjøre de mange kvinnelige talentene innenfor teknologi.

«Markedet for maritime simulatorer er både internasjonalt og svært kvalitetsbevisst, og for å levere på våre kunders forventninger kreves en leder som både er strategisk og fleksibel. Tone-Merete vet hvordan hun skal justere organisasjonen etter markedet og hun samtidig forfølger hun alltid ambisiøse mål til ende. Det er én av grunnen til at Kongsberg Gruppen landet sin største simulatorkontrakt noensinne i fjor. Dette er vel fortjent og på vegne av hele Kongsberg Digital ønsker jeg å gratulere Tone-Merete,» sier Hege Skryseth, administrerende direktør i Kongsberg Digital.

Abelia fremhever viktigheten av kjønnsbalanse innen teknologisektoren.

 «Dette er tredje året på rad vi gjennomfører denne kåringen og hvert år får vi frem gode forbilder. I år er intet unntak», sier Kristine Næss, styreleder i ODA og Chief Customer Officer i Amesto Solutions.

«Å utvikle og ta i bruk ny teknologi er både avgjørende for å møte våre største samfunnsutfordringer, og for å utvikle det næringslivet vi skal leve av i Norge fremover. Til den jobben trengs problemløsere av begge kjønn», sier Håkon Haugli, Administrerende direktør i Abelia.

Haugli og Næss tror økt rekruttering av både kvinner og menn til teknologiyrker forutsetter tre ting: Gode rollemodeller, utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø. Han mener også at god kjønnsbalanse har effekt på bunnlinjen, ved at det gjør bedriften mer attraktiv i arbeidsmarkedet og ved at mangfold internt øker mulighetene for å tilpasse løsninger til et mangfold av kunder eksternt.

Juryen har vektlagt at Tone-Merete Hansen i sin rolle som Senior Vice President for maritime simulering i Kongsberg Digital leder den digitale transformasjonen av undervisnings- og treningsverktøy for maritim industri. I tillegg ser hun potensiale og videreutvikler organisasjonen slik at den også kan levere avanserte simulatorløsninger til beslutningsstøtte i for eksempel digitale tvillinger, testing av autonome fartøy og ulike skips- og havnestudier. 

«Det er viktig at simuleringsteknologien vi utvikler bidrar til økt kompetanse i maritim industri, enten det er kompetanse for fartøys operasjoner eller for landbaserte operasjons sentere. Ny avansert simulatorteknologi er dessuten et viktig verktøy for å kunne ta bedre beslutninger i maritime operasjoner og studier. Samlet vil dette bidra til økt sikkerhet og en mer bærekraftig industri», kommenterer Tone-Merete Hansen som legger til at hun er ydmyk over den prestisjefylte nominasjonen som en av de 50 fremste tech-kvinner i Norge.