Skip to main content

Urbanisering – samspill mellom hav og land

I 2019 var temaet for konkurransen “Urbanisering – samspill mellom hav og land”.

Utfordringen som ble gitt var å beskrive hvilken rolle teknologi kan spille for å iverksette ressurseffektive og klimatilpassede tiltak for mer robuste og motstandsdyktige byer ved havet. Studentene ble bedt om å reflektere over tekniske, etiske og samfunnsmessige problemstillinger tilknyttet urbanisering langs kysten.

Årets vinnere ble laget “Green Hemisphere”. Deres løsningsforslag baserte seg på et konsept der man benytter seg av tørris eller sølv iodid for å utløse nedbør. Ved å hente inn informasjon fra værstasjoner, samt bruke KONGSBERG-teknologi for autonome droner og moderfartøy, skisseres det hvordan mennesket for første gang kan kontrollere været. I deres oppgave viste laget anvendelse av teknologi og kompetanse på en innovativ og bærekraftig måte ved at løsningen svarte til fem kriterier: Problemavgrensing, innovasjon, realiserbarhet, bærekraft og markedspotensial.

OPPGAVETEKST: Juni_YourExtreme 2019 Oppgave.pdf