HVA ER KONGSBERG?

KONGSBERG er et internasjonalt teknologikonsern som leverer pålitelige løsninger for de mest krevende og ekstreme forhold – fra havbunnen til langt ut i verdensrommet.

Etter 200 år med erfaring, har KONGSBERG en ledende posisjon innenfor innovasjon, teknologi og kompetanseutvikling. Vi har mer enn 11.000 ansatte i mer enn 40 land, og har vårt hovedkontor ligger på Kongsberg i Norge.

Vi har en diversifisert portefølje over tre forretningsområder - Kongsberg Maritime, Kongsberg Defence & Aerospace, and Kongsberg Digital - knyttet sammen av en teknologisk kjernekompetanse. Blant annet tilbyr vi teknologi for fiskeri- og havforvaltning, undervannsfarkoster og instrumentering for å monitorere havbunnen, og full-integrerte løsninger for skipsfartsindustrien, det vil si akustisk datainnsamling, dynamisk posisjonering, fremdriftskontroll og navigasjons- og automasjonssystemer m.m.

Vi ser at teknologiselskaper som KONGSBERG er helt sentrale for å løse utfordringer innen klima- og miljø, transport, energi, sikkerhet, mat og biologiske ressurser. Dette er en del av vårt samfunnsansvar - det har betydelig forretningspotensial for oss, samtidig som det har global betydning for en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Derfor videreutvikler KONGSBERG stadig teknologier og løsninger i en mer bærekraftig retning, og introduser nye og innovative løsninger for en bedre fremtid.

KONGSBERG har stor tro på ungdommen, og det å rekruttere de fremste talentene som kan videreutvikle ideer og løse problemer er helt avgjørende for oss. Derfor arrangerer vi YourExtreme og oppfordrer til tverrfaglig samarbeid slik at studentene skal bli motivert, fullføre studiene, og stå godt rustet til møte med arbeidslivet.